Nova zakonodaja pravi, da bodo morali vsi lastniki pretočnih greznic do leta 2017 svoje greznice ustrezno predelati oziroma jih nadomestiti z malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Na vodovarstvenih območjih ali območjih, kjer je v kratkem predvidena izgradnja javne kanalizacije, so sicer izjemoma dovoljene tudi nepretočne greznice.

Če ste lastnik dvo ali tro prekatne greznice, je zato smiselno razmišljati o predelavi v čistilno napravo. Po postavitvi le-te je namreč mogoče zahtevati znižanje takse (sorazmerno z deležem čiščenja). Naložba v čistilno napravo, katere cena sicer ni tako nedostopna, kot se morda zdi na prvi pogled, je torej smiselna tako na krajši kot tudi na daljši rok, saj bo naredila uslugo tudi bodočim generacijam.

Greznice sicer ni težko spremeniti v čistilno napravo. Najprej je treba poskrbeti, da je greznica popolnoma vodotesna, nato pa vanjo vstaviti napravo ustrezne zmogljivosti. Voda, ki izteka iz naprave, je čista in ustreza zakonskim predpisom, možno pa jo je tudi še uporabljati, recimo za zalivanje. Mnoge greznice so že predpripravljene za poznejšo predelavo v biološko čistilno napravo. Biološke čistilne naprave posnemajo delovanje mikroorganizmov, ki v naravnem okolju razkrajajo nečistoče. Razlika je zgolj v tem, da v čistilnih napravah ti procesi potekajo v veliko večjem obsegu.

Velikost oz. prostornina čistilne naprave je odvisna od števila oseb, ki jim je namenjena, pa tudi od porabe vode v objektu. Da naprave ne bi preobremenjevali, se pred nakupom dobro posvetujte s prodajalcem. Zmogljivost čistilnih naprav je namreč zelo različna in odvisna od potreb. Vedno več ljudi se odloči za čistilne naprave v kompaktni izvedbi za enodru¬žinske hiše, naraš¬ča pa tudi povpraševanje po večjih čistilnih napravah, namenjenih čiščenju odpadne vode iz več hiš, manjših vasi ali zaselkov. So preproste za postavitev, saj jih v teren namestimo praktično takoj, na poprej pripravljeno temeljno ploščo, preostaneta pa samo zasip ter priklop vode in elektrike.

Lahko bi torej rekli, da je čas klasičnih, enoprekatnih greznic že mimo. Je pa zbiralno greznico po končani uporabi mogoče brez težav očistiti in predelati tudi v zbiralnik deževnice, kar vam bo ob poletnem zalivanju vrta prihranilo precejšnje količine vode.