Čisto okolje postaja iz dneva v dan večja vrednota, zato smo dolžni skrbeti za ohranjanje okolja in čiste vode ter slediti pozitivni zakonodaji države in EU, da pristopimo k realizaciji teh ciljev, kar postaja tudi zakonska obveznost.

 

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SBR REG

Biološke čistilne naprave so namenjene čiščenju odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah, gostinskih lokalih,… Prečiščeno vodo lahko spustimo v ponikalnico ali v površinske vode. Pri snovanju biološke čistilne naprave je upoštevana dnevna poraba vode 150 litrov na osebo (povprečna dnevna poraba vode v individualni hiši v Sloveniji znaša od 120 do 150 litrov na osebo).

 

Princip biološkega čiščenja

Odpadna voda priteče v mehansko stopnjo čistilne naprave, usedalnik, kjer se izločijo večji trdni delci, nato se voda prečrpa v drug del naprave, biološko stopnjo. Tu poteka naravno samoočiščenje, kjer se raztopljene in neusedljive organske snovi pretvorijo v usedljivo obliko. To omogočajo mikroorganizmi, ki tvorijo razpršeno biomaso.

Za razvoj mikroorganizmov mora odpadna voda vsebovati hranilne snovi, imeti ustrezno temperaturo in zadostno količino kisika, zato se v biološki stopnji v odpadno vodo vpihuje zrak. Fazi aeracije sledi faza sedimentacije. Po fazi sedimentacije očiščena voda s pomočjo črpalke odteka iz čistilne naprave.

CISTERNE ZA DEŽEVNICO

Zakaj uporabljati deževnico?

Cena vode se iz leta v leto povečuje, količina podtalnice pa se žal zmanjšuje. S tem nastajajo večji stroški pridobivanja pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Z uporabo deževnice prihranimo denar in s tem koristimo okolju.

 

Z UPORABO DEŽEVNICE ZMANJŠAMO PORABO VODE TUDI DO 100  L NA DAN

Dnevno porabimo okoli 130 l pitne vode na osebo. Večina te vode ne rabi biti pitna. Za veliko opravil lahko uporabljamo deževnico, kot na primer za zalivanje, pranje avtomobilov in perila ter za splakovanje stranišč. Deževnica je v teh primerih boljša kot pitna voda, ker je mehkejša in s tem preprečuje nastajanje vodnega kamna. Boljša je tudi za rastline. Lahko jo uporabljamo za osebno higieno, pomivanje posode in pranje perila (z vstavljenim pred-filtrom) in tako prihranimo do 100 l pitne vode na dan, s tem pa ohranjamo količino le-te.

 

UPORABA DEŽEVNICE NAMESTO PITNE VODE

Deževnico lahko uporabljamo za pranje perila, zalivanje vrta in izplakovanje stranišč, tako porabimo približno 70 l deževnice na osebo na dan. Z ustreznim pred-filtrom lahko uporabimo deževnico tudi za osebno higieno in pomivanje posode, za kar bi običajno porabili do 30 l pitne vode na osebo na dan. S tem privarčujemo tudi do 100 L vode na osebo/dan (za katero drugače uporabljamo pitno vodo).

 

AMT projekt d.o.o.
Petrina 11
1336 Kostel

Več na www.amtprojekt.si

Obiščite ponudnika AMT projekt d.o.o. na portalu www.adut.si in oddajte POVPRAŠEVANJE.