Ploščice so izbrane. Prav tako sanitarna oprema in parket, vendar ne zato, ker bi se že mudilo s polaganjem, pač pa zaradi rokov dobave. Ti sicer niso astronomsko dolgi, je pa vseeno dobro imeti pripravljeno, da se potem ne izgublja toliko časa, ko je hiša enkrat pripravljena za dokončanje. A o ploščicah (ki sva jih izbrala presenetljivo hitro) in parketu (ki sva ga izbrala še hitreje) več naslednjič …

ZDAJ pa k nadaljevanju gradnje. Ko je bil končan izkop, so se začela dela pod temeljno ploščo. Po načrtih je bilo treba napeljati vse, kar je »čre­vesja« tako za notranjost kot za zuna­njost hiše; ta faza je zelo pomembna, saj se napeljav kasneje ne da več popravljati oziroma premikati (edino z razbijanjem betona, česar pa si nihče ne želi). Cilj vseh teh del je bil med drugim tudi to, da se na zunanjosti hiše ne bo videla npr. njena sposobnost spremeniti dež v sanitarno vodo, sonce v gorivo za avto itd. Velik vložek časa in energije ter usklajevanja in spet, moj mož pravi, da se izplača.

Kanalizacijske cevi, cevi za elektriko (električni priključek je bil napeljan od sosede, ki je nam in Elektru Lju­bljana za omejen čas gradnje dala služnost za del svoje parcele, da smo lahko priključili elektriko – še tukaj: hvala!). Ker smo se odločili za zbira­nje deževnice, smo pod nadstreškom za avto umestili še 12 m3 velik zbi­ralnik, ki ga je dobavilo podjetje Vita term, Egon Vrabič, s.p., ki je izbrano za izvajanje celotnih strojnih inštala­cij na objektu. Nato je bilo treba v zbiralnik speljati cevi meteorne vode in nato cevi naprej do »vozlišča« v garaži, od koder se bo deževnica us­merjala za sanitarne potrebe in zali­vanje trave. Temeljna plošča je tudi ozemljena, kar je pri gradnjah sicer priporočljivo, ni pa nujno. Kasneje bo narejen še strelovod, saj bo na stre­hi sončna elektrarna, porabnikov ele­ktrike bo veliko, med drugim tudi vtič­nica za električno vozilo … skratka, kar iskrilo se bo in priporočilo stro­kovnjakov je bilo tudi to.

Začetek konstrukcijskih del in nadaljevanje je potekalo z vmesnim deževnim obdobjem.

Glede na vse, kar je bilo treba v plo­ščo skriti, je bilo »črevesje« relativno hitro pripravljeno za beton, približno v dobrem mesecu. Podjetje Mehle grad­nje, s.p., je tukaj opravilo res strokov­no in usklajeno delo in si zasluži vse pohvale. Dan, ko je prišla »hruška« in so z betonom zalili ploščo, je torej pri­šel. Iz sedmih mešalcev se je zlilo res veliko betona … In ko se je posušil, to je trajalo približno tri tedne, je ogro­men tovornjak pripeljal našo hišo! Iz­vajalec, podjetje CBD, d.o.o., je pos­krbel za kvalitetno, strokovno in dobro premišljeno akcijo montaže križno le­pljenih sten (CLT), medetažnih plošč ter strehe. Bilo je vijačenje in vijačenje in vijačenje … pa po lojtrci gor pa po lojtrci dol pa še malo vijačenja. In potem je bilo kot v naprej vrtečem se filmu (ffwd) … ena stena, druga stena … soba, pritličje, nadstropje, streha in – voila! Naša hiša je stala v pičlih nekaj dneh. Vmes je bilo dan ali dva slabo vreme z nevihtami (prej in potem pa dolgo niti kaplje), takrat naju je pošte­no skrbelo, saj je bila lesena konstruk­cija sicer zaščitena, a vendar odprta. Kot so naju pod dežnikom pomirili pri podjetju CBD, pa se res ni zgodilo nič dramatičnega.

Nato je prišlo stavbno pohištvo (po domače okna in vrata), vgrajeno po RAL-montaži (poseben standard za vgradnjo oken). Izbrala sva kombina­cijo les-aluminij s trojno zasteklitvijo, velike površine v pritličju in nekatere druge so fiksne z vgrajenim okvirjem. S takimi okni (seveda zaradi učinkovi­tosti, ne estetike) in še z nekaterimi drugimi koraki in izbirami sva zadosti­la kriterijem za pasivno hišo, na pod­lagi katerih sva vložila vlogo na Eko sklad (mimogrede, v vmesnem času sva že dobila odločbo o nepovratnih sredstvih ter pogodbo. Ko bodo izpol­njeni vsi pogoji – poslana dokazila o gradnji in vgradnji ter določeni izraču­ni, bodo sredstva nakazana). Vhodna vrata so zaenkrat vgrajena le delno –

ker sva izbrala zelo visoko krilo, ki je temu primerno težko (in drago) in bi bila nevarnost poškodbe med gradnjo prevelika, je bil vgrajen le okvir in ob­svetloba (ki smo ju seveda dobro zaš­čitili), namesto vrat pa imamo zdaj lična provizorična vrata z dobro staro žabi­co. Služijo namenu.

Postavljena konstrukcija z vgrajenim stavbnim pohištvom že nakazuje končno podobo hiše.

V naslednjem članku pa vas bom skozi ta vrata, ki takrat ne bodo več le zasil­na, popeljala po notranjosti hiše. No, na hitro vam bom povedala še kaj o fasadi, ki bo do takrat tudi že gotova. Lepa bo …

Se nadaljuje …

Besedilo: Katarina Plausteiner ĐorÐevic
Foto:  Katarina Plausteiner ĐorÐevic

Kmalu  četrti del – spremljajte nas…
Poiščite ponudnika – izvajalca, ki ga potrebujete na portalu www.adut.si in oddajte povpraševanje (brezplačno).
Iščite po kategorijah in dejavnostih.