Sedmo poglavje iz strokovnega priročnika za gradnjo hiše:

Montažna hiša – moj novi dom

CLT je kratica za Cross Laminated Timber, križno lepljen les. Lepljen les se v svetu uporablja že preko 70 let. Sprva kot vezane plošče, kasneje kot lepljeni nosilci za večje razpone in danes tudi kot plošče iz križno lepljenega lesa. V montažni gradnji pomeni gradnja s takšnimi ploščami vrhunec ponudbe, dobavljajo pa se večinoma iz Avstrije.

Projektiranje v tehnologiji CLT

Na podlagi dolgoletnih izkušenj v JARISu zagovarjamo, da je za kakovostno in trajno izvedbo objekta veliko bolje, kadar je projektant gradbenih konstrukcij in projektant delavniških načrtov ista oseba.

Načrt gradbenih konstrukcij: strokovno računalniško modeliranje je namenjeno pravilni obravnavi objekta za potresno varnost in nevarnost pred neurji.

Strokovno pravilno je, da najprej izvedemo vse potrebne načrte PZI in jih medsebojno uskladimo. Potem statik s programskim orodjem pripravi trodimenzionalni izris konstrukcije, pri čemer v prvi vrsti upošteva načrt gradbenih konstrukcij, zakonitosti lesene gradnje, zahteve za protipotresno gradnjo, arhitekturne zahteve in tudi želje stranke.

Delavniški načrt: 3D-izris konstrukcije omogoča detajlni pregled konstrukcije in obdelave pred izvedbo, da ni nepotrebnih napak v proizvodnji in improvizacije na terenu.

Potem sledi podroben izris posameznih elementov za obdelavo CNC in priprava montažnega načrta. V montažnem načrtu so določeni sistemi spajanja, sidranja lesene konstrukcije v betonski temelj, vezno okovje, materiali za zrakotesnost. Na podlagi montažnega načrta se pripravi še vrstni red za nalaganje sten v tovarni, da potem montaža na gradbišču gladko steče.

Nasvet: Delavniški načrti povedo veliko o izvajalcu. Bolj ko so podrobni, več stvari je definiranih in zato je manj napak, improvizacije, nepopravljive škode, slabe volje, dodatnih stroškov in podobnega. Zato priporočamo, da si poleg referenčnih objektov izvajalca ogledate tudi njegov delavniški načrt.

 

Montažni načrti JARIS: Definirana izvedba, pravila stroke, izbrani materiali, smernice proizvajalcev materialov vodijo v dovršeno izvedbo. To pomeni trajnost objekta in najmanjše stroške vzdrževanja.

Razrez CNC in montaža

Delavniški načrti so pripravljeni v sodobni računalniški obliki in so kompatibilni s stroji CNC za razrez lesenih plošč. Razrez CNC izvajamo v delavnicah v sosednji Avstriji, dobršen del lesa pa prihaja iz slovenskih gozdov.

Proizvodnja: Računalniško krmiljeni stroji, visoka natančnost in velike količine lesa. Letna kapaciteta 5.000 stanovanjskih hiš.

Montažni načrt določa tudi vrstni red za nalaganje plošč v delavnicah, tako dobimo na teren tovornjak, naložen s ploščami po izbranem vrstnem redu. Montaža poteka vodeno, tekoče in brez zapletov.

   Montaža: prvi dan pritličje in plošča, drugi dan nadstropje, tretji dan ostrešje.

Pri tehnologiji CLT se ne uporablja nobenih folij. Zasnova hiše je podobna kot pri klasični gradnji. Osnovna stena je sama po sebi zrakotesna in deluje kot parna ovira. Zato se folija PE v tem načinu gradnje sploh ne uporablja. Tudi stikov plošč se ne lepi, saj se uporabljajo nevidni ekspanzijski trakovi, ki se nameščajo med gradnjo in so trajni. Gradnja je vodena, čista in hitra. Objekt je pod streho v samo tednu dni.

Avtor:

Boris Mihovec

JARIS d.o.o.

www.jaris.si

http://www.jaris.si/clan/izbira-izvajalca.html