Kot pravi star pregovor, hiše nikoli ne začnemo graditi pri strehi. Temelj vsake kvalitetno izpeljane gradnje je dobro načrtovanje celotnega projekta, lahko pa bi rekli, da se vse skupaj začne pri samem načrtovanju komunale in priklopov vašega bodočega domovanja.

Za začetek je pametno, da preverimo možnosti priključitve v kanalizacijo oz. dostopnost teh priključkov. Ko izbiramo zemljišče, se pozanimamo o bližini električnih omrežij, možnosti dostopa do omrežja oz. urejenosti dovoza, načinih ogrevanja, ki so nam na voljo, itd. Po aktualnem Zakonu o urejanju prostora, je zemljišče komunalno opremljeno, ko je zagotovljena infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in električno energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.

Če bomo investitor mi, potem se moramo zavedati dejstva, da bomo morali plačati za gradnjo priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo. Komunalna ureditev zemljišč, pod katero spada celotna infrastruktura je sicer plačana iz strani občine oz. iz komunalnega prispevka, potrebno pa je poudariti, da je ta infrastruktura pokrita le na mestih, ki so namenjena individualni gradnji. V nasprotnem primeru je potrebno upoštevati še vse dodatne stroške izgradnje komunale, prav tako pa stroške priklopa in vse kar spada poleg. Dejstvo je, da je potrebna precejšnja mera previdnosti, saj se v mnogih primerih zgodi, da je komunalna urejenost le navidezna, saj lahko ob pregledu zemljišča ugotovimo, da se infrastruktura sicer nahaja v bližini, vendar bi zaradi oddaljenosti od bodočih priključkov lahko bili stroški mnogo višji, prav tako pa lahko zahtevamo potrdilo o plačilu komunalnega prispevka in se na podlagi tega odločimo o legitimnosti celotne zadeve. Temu je nato potrebno prišteti še stroške gradbenega dovoljenja in soglasij. Komunalni prispevek se računa na podlagi površine oz. velikosti samega zemljišča.

Informacije o komunalni urejenosti si lahko pogledamo na raznih spletnih mestih, kot sta iObčina in Urbinfo. Tukaj si lahko ogledamo vse infrastrukturne elemente, ki so na voljo, prav tko pa dobimo vse dodatne informacije glede zemljišča.

Zaradi pomembnosti kvalitetno narejenih priklopov in posledično tudi izkopov, je pomembno, da je predhodno urejena vsa dokumentacija. Priporočljivo je, da izvajalec zemeljskih del in kasnejši izvajalec gradbenih del, tesno sodelujeta že pri samem izkopu, saj je mnogo lažje sproti popravljati napake, ko so na gradbišču še vedno prisotni delovni stroji. Gradbena jama mora biti izkopana pravilno in kakovostno, v nasprotnem primeru se lahko sesuje oz. poškoduje, kar podaljša čas in poveča stroške gradnje. Izkope razlikujemo glede na vrsto oz. kategorijo tal, v katero se izkop opravlja, širino in globino izkopa ter način izkopa. Glede na širino ločimo široki izkop ter izkop v ozkih jamah. Široke uporabljamo predvsem pri gradnji podkletenih stavb, ozki izkopi pa so primerni za temelje objektov ali kanalske jarke.

Pri izkopih komunalnih priključkov, se posebna pozornost namenja delu brez poškodb infrastrukture, pod katero spadajo počene cevi, poplavljanje, mašitve in netesnenje cevi. Če ni možnosti, da bi objekt priklopili na javno kanalizacijsko omrežje, se zgradi greznica. Gre za neprepustni zbiralnik odpadne vode iz objekta, ki odpadno vodo in fekalije odvaža v komunalne čistilne naprave. Potrebno je letno čiščenje in vzdrževanje, najbolj pogosto v uporabi pa so dvo- ali triprekatne greznice.

Celotna komunalna ureditev je tako večplastni proces, ki zahteva natančnost in upoštevanje vseh podrobnosti. Če se v teh vodah sami ne znajdete najbolje, je primerno, da si poiščete profesionalno pomoč, kjer vam lahko svetujejo pri nakupu in vam posredujejo ter uredijo celotno dokumentacijo. Vsekakor ne želite končati z zemljiščem za katerega se na koncu izkaže, da nima primerno urejene komunalne in vam tako povzroči mnogo več stroškov in skrbi, s primernim planiranjem od samega začetka pa poskrbite, da bo vaše bodoče domovanje stalo na trdih temeljih.

Ponudniki izkopov, gradbenih del in komunale:

–          MLINČEK  METOD NAROBE s.p. – izkopi, izgradnja kanalizacijskih priključkov… www.mlincek.si

–          EUROCEV d.o.o. – sanacija hišnih kanalizacij brez izkopa… www.eurocev.si

–          ADROVIČ&CO d.n.o. – izkopi in nasip… www.asfaltiranje.net

–          ROBERT MALI s.p. – izkopi in gradbena mehanizacija… www.robert-mali.si

–          GE HABIČ – izkopi, rušenje, odvozi in vsa gradbena dela… www.habic.si

–          RESAL d.o.o. – spološna gradbena dela, zemeljska dela… www.prevozi-izkopi.si

–          TEN TRADE d.o.o. – izkopi, gradbena dela… www.tentrade.si