V podjetju E.I.P. smo vam v sodelovanju s SIEMENS-om pripravili učinkovito rešitev! Termostatski ventili in hidravlično uravnovešenje sistema pri večstanovanjskih stavbah — z vgradnjo navedenega sistema se izognemo težavam z ogrevanjem v višjih nadstropjih in neprijetnemu piskanju v ogrevalnem sistemu.

Obtok vode v ogrevalnem sistemu povzroča obtočna črpalka tako, da med dotokom in povratkom ustvarja tlačno razliko. Ta tlačna razlika je največja na začetku in najmanjša na koncu omrežja. Nujno je potrebno poskrbeti, da ima vsako ogrevalo na razpolago tisto tlačno razliko, ki ustreza njegovemu pretoku. Odvečno tlačno razliko moramo odpraviti oziroma dušiti. Pri hidravličnem uravnovešanju praviloma dušimo višek tlačne razlike na vseh pokončnih vodih. Enako velja za ogrevala na posameznih pokončnih vodih. Nudimo vam rešitev za uravnovešenje tlačne razlike v sistemu: mini combi valve, termostatske glave. Nudimo vam tudi menjavo radiatorjev, s čimer si zmanjšate stroške premontaže delilnikov!

Vodomeri

Problematika korektnega obračuna porabe tople in mrzle vode v večstanovanjskih stavbah z vsakim dnem postaja bolj aktualna, tako z vidika poštenega obračunavanja, kakor tudi z vidika zmanjšanja porabe vode in energije. Večina večstanovanjskih stavb na našem področju nima vgrajenih merilnih naprav za vodo v vsakem stanovanju in se merjenje le teh izvaja na merilih, ki merijo porabo celotne zgradbe. Posledica takega načina merjenja prisili končne porabnike, da se morajo zadovoljiti s pavšalno oceno porabe.

Nudimo vam rešitve za točen obračun porabe vode z naslednjimi tipi vodomerov:
mehanski vodomer za hladno in toplo vodo WFK30 in WFW30 z možnostjo nadgradnje na elektronsko brezžično odčitavanje,
elektronski vodomer za hladno in toplo vodo WFC36 in WFH36 z že vgrajeno brezžično komunikacijo,
ventilski/nadometni vodomeri za hladno in toplo vodo WFC36.DVN in WFH36.DVN z že vgrajeno brezžično komunikacijo.

Kalorimetri

Kalorimeter ali toplotni števec je priprava, namenjena meritvam porabljene toplotne energije v stavbah ali posameznih stanovanjih. Na osnovi pretoka vode in temperaturne razlike med dotokom in odtokom, toplotni števec izračuna količino oddane toplotne energije in jo prikaže v fizikalnih enotah kWh, MWh. Nudimo vam dve vrsti kalorimetrov:
turbinski: za manjše stavbe in posamezna stanovanja (WFM26 in WFM5 – novi kalorimeter),
UZ kalorimetri: za stanovanja, manjše stavbe, večje stavbe in industrijo (T230, 2WR6, UH50).

Več informacij najdete na www.elektroinstalacije-eip.si  ali po telefonu: 041 614 346.