Gradnja hiše, za mnoge dolgoletne sanje in življenjski cilj, katerega izvedba je vse prej kot preprosta in hitra. Naša prebivališča že od začetka človeške civilizacije predstavljajo varnost, zavetje in pripadnost. Prav tako nam hiše ponujajo ogromno prostora, svobode in udobja. Po vsej verjetnosti je med nami malo ljudi, ki si ne bi želeli lastne hiše oz. prebivališča. Začetek tega dolgotrajnega procesa zna biti zahteven in poln ovir, zato ni presenetljivo, da se mnogi tega nikoli ne lotijo. Za vse, ki so odločeni pri izvedbi gradnje, smo pripravili hitri vodič, za katerega upamo, da bo komu olajšal celotno pot.

Kje sploh začeti?

V primeru, da si ne lastite zemljišča, bo potreben nakup dovolj velike površine. To zna biti za mnoge precej velik zalogaj, saj je lokacija navsezadnje izjemno pomembna. Pred nakupom zemljišča obvezno preverite bližino potrebne infrastrukture, dostopnost in navsezadnje bodoče sosede, saj nihče ne želi živeti zraven ljudi, s katerimi se ne ujamemo. Sliši se rahlo komično, a vseeno drži kot pribito. Ko omenjamo infrastrukturo, s tem mislimo predvsem komunalno ureditev zemljišča.

Torej, če bi želeli na hitro povzeti, kaj točno komunalna ureditev sploh pomeni, lahko rečemo, da gre za ureditev vse komunalne infrastrukture na parceli, kar med drugim zajema plin, elektriko, toplotne črpalke, kanalizacijo (v nekaterih primerih npr. greznice) in plačan komunalnik prispevek za vso to infrastrukturo, temu pa sledi še strošek samih gradbenih dovoljenj. Ko izbiramo zemljišče, se pozanimamo o  bližini električnih omrežij, možnosti dostopa do omrežja  oz. urejenosti dovoza, načinih ogrevanja, ki so nam na voljo, itd. Po aktualnem Zakonu o urejanju prostora je zemljišče komunalno opremljeno, ko je zagotovljena infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in električno energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.

Plačan komunalni prispevek, ki nam kot investitorju jamči, da bo občina zagotovila možnost priklopa na lokalno omrežje že zgrajene komunalne infrastrukture, je obvezen. Ko plačate komunalni prispevek, je vaša pravica in dolžnost zahtevati, da se z občino podpiše pogodba, v kateri se opredeli rok in vsi tehnični pogoji priključitve.

Kupljeno imam zemljišče, kaj sedaj?

Dobro vprašanje, namreč, temu delu sledi še ogromno papirologije. Za gradnjo potrebujemo določena dovoljenja, ki jih dobimo pri občini, v kateri je nepremičnina. To zajema gradbeno dovoljenje in lokacijsko informacijo, brez katerih gradnje ne moremo začeti. Če povemo bolj preprosto, s pomočjo lokacijske informacije lahko pridobimo podatke o vrsti objekta ali pogoje, pod katerimi lahko gradimo na parceli, ki so določeni na podlagi prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov. Sama lokacijska informacija sicer ni obvezna za začetek gradnje, vendar je še vedno potrebna, glede na to da z njo pridobimo smernice in omejtive glede gradnje na zemljišču.

Kaj pa gradbeno dovoljenje?

Brez tega dokumenta odpade kakršnakoli novogradnja, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti objekta. Gradnja objekta mora biti skladna s prostorskim aktom, ki ureja zemljišče, na katerem bo potekala, izvedena pa mora biti tudi v skladu z gradbenimi predpisi in predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobitev gradbenega dovoljenja zna biti dolgotrajen postopek, ki zahteva več korakov.

Za začetek preverite, ali je gradnja na vašem zemljišču sploh dopustna (v primeru, da ga niste nedavno kupili in ste dotične informacije že preverili). To lahko pridobimo z vpogledom v prostorski akt občine, kjer se nahaja zemljišče ali s pogledom v prostorski informacijski sistem ali pa z vlogo za izdajo lokacijske informacije.

Temu sledi pridobivanje prave za gradnjo na zemljišču predvidene gradnje, ki zajema lastninsko, stavbno in služnostno pravico. Temu sledi še priprava dokumentacije, ki jo izdela projektant, ki mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje. Na voljo nam je seznam projektantov, ki imajo pooblastila za projektiranje, nahaja pa se pri Zbornici za arhitekturo in prostor ali pri Inženirski zbornici Slovenije. Če niste prepričani glede izbire arhitekta, smo za vas na Adut.si pripravili prispevek prav na to temo.

Začetek gradbenih del

Ko imamo vse to pripravljeno, lahko začnemo z izborom izvajalcev izkopov in ostalih težjih gradbenih del.

Zaradi pomembnosti kvalitetno narejenih priklopov in posledično tudi izkopov, je pomembno, da je predhodno urejena vsa dokumentacija. Priporočljivo je, da izvajalec zemeljskih del in kasnejši izvajalec gradbenih del tesno sodelujeta že pri samem izkopu, saj je mnogo lažje sproti popravljati napake, ko so na gradbišču še vedno prisotni delovni stroji. Gradbena jama mora biti izkopana pravilno in kakovostno, v nasprotnem primeru se lahko sesuje oz. poškoduje, kar podaljša čas in poveča stroške gradnje. Izkope razlikujemo glede na vrsto oz. kategorijo tal, v katero se izkop opravlja, širino in globino izkopa ter način izkopa. Glede na širino ločimo široki izkop ter izkop v ozkih jamah. Široke uporabljamo predvsem pri gradnji podkletenih stavb, ozki izkopi pa  so primerni za temelje objektov ali kanalske jarke.

Kakšne so razlike med montažno in zidano hišo?

Za mnoge izjemno pomembna lastnost klasične zidane gradnje je dejstvo, da je gradnja postopna. To pomeni, da se hišo gradi od temeljev naprej, kar pa v osnovi pomeni da lahko hišo gradimo v časovnem okvirju, ki nam ustreza oz. je časovni okvir gradnje veliko bolj prilagodljiv, hkrati pa lahko temu projektu finance namenjamo takrat, ko so na voljo oz. z drugimi besedami, gradimo lahko, ko nam čas in denar to dopuščata. Klasična gradnja nam tudi omogoča vložek lastnega dela, prijateljev in družinskih članov, kar stroške gradnje še dodatno zniža.

Pri montažni hiši se je potrebno zavedati, da gradnja hiše poteka iz predhodno izdelanih elementov, ki nam jih nato vgradijo specializirani mojstri, kar pa se seveda pozna pri ceni. Te elementi so betonski, kovinski ali pa leseni. Ker taka gradnja ni odvisna vremenskih razmer, je celoten proces postavitve veliko hitrejši in cenejši, saj suhomontažna za razliko od klasične ”mokre gradnje” lahko poteka celo leto. Ker so vsi elementi montažne hiše narejeni po naročilu in točno določenih merah, hitra montaža zagotavlja da so vsi deli konstrukcije čim hitreje zaščiteni pred vremenskimi vplivi, sam časovni okvir pa bo seveda odvisen od materialov, ki jih bomo uporabili, velikosti objekta in zahtevnosti gradnje. Vselitev v montažno hišo je tako mogoča v roku od dveh do šestih mesecev, vendar se je potrebno zavedati, da je potrebno takojšne plačilo oz. da se montažno hišo plača v celoti.

Prednost klasične gradnje  je v tem, da je dobra naložba za prihodnost. Pri montažni je potrebno upoštevati, da imamo objekt, katerega življenjska doba je približno 50 let, z dobrim vzdrževanjem pa lahko to seveda tudi podaljšamo, vendar je garancija proizvajalcev montažnih delov približno 35 let. Klasični domovi tako na trgu nepremičnin načeloma dosegajo višjo ceno, taka gradnja pa je smotrna, če želimo našo hišo eventuelno prodati. 

Celotna gradnja in priprava na le-to je izjemno dolg in zapleten proces, ki zahteva natančnost in upoštevanje vseh najmanjših podrobnosti. Če se v teh vodah sami ne znajdete najbolje, je primerno, da si poiščete profesionalno pomoč, kjer vam lahko svetujejo pri nakupu in vam posredujejo ter uredijo celotno dokumentacijo. Na našem spletnem portalu lahko najdete mnoge usposobljene mojstre z dolgoletnimi izkušnjami, ki bodo poskrbeli za gradnjo brez zapletov. Naš Spletni portal združuje načela preglednosti, učinkovitosti ter optimalnega izkoriščanja sodobnih orodij, ki lahko iz na videz še tako zapletenega opravila, naredijo preprosto in mirno izkušnjo. Omeniti je vredno, da pogosto ponujamo razne popuste ali ugodnosti, dodatni obrtniki pa se dodajajo redno in dosledno, hkrati pa skrbimo, da gre za preverjena podjetja, ki lahko zagotovijo kakovostno opravljeno delo, saj s primernim planiranjem od samega začetka poskrbimo, da bo vaše bodoče domovanje stalo na trdih temeljih.

Poiščite izvajalca, ki ga potrebujete med = POIŠČI PONUDNIKA na  www.adut.si

Oglejte si še izpostavljene ponudnike:

POIŠČITE TUDI OSTALE PONUDNIKA, KI JIH POTREBUJETE IN ODDAJTE POVPRAŠEVANJE – vse iz našega portala www.adut.si