Ob omembi komunalne ureditve zemljišča, pri tistih, ki so to že dali čez, to po vsej verjetnosti izzove spomine na dolgotrajne in zapletene postopke urejanja vse dokumentacije, dovoljenj in navsezadnje gradbenih del. Za tiste, ki vas to vse to še čaka in v nekaterih primerih mogoče navdaja z rahlo tesnobo in vam bremeni misli, pa lahko povemo, da celotna zadeva ob dobrem planiranju in pravilni izvedbi ni tako grozna kot se na začetku sliši.

Torej, če bi želeli na hitro povzeti kaj točno komunalna ureditev sploh pomeni, lahko rečemo, da gre za ureditev vse komunalne infrastrukture na parceli, kar med drugim zajema plin, elektriko, toplotne črpalke, kanalizacijo (v nekaterih primerih npr. greznice) in plačan komunalni prispevek za vso to infrastrukturo, temu pa sledi še strošek samih gradbenih dovoljenj. Vsekakor torej zadeva, ki se ji težko izognemo. Za začetek je pametno, da preverimo možnosti priključitve v kanalizacijo oz. dostopnost teh priključkov. Ko izbiramo zemljišče, se pozanimamo o bližini električnih omrežij, možnosti dostopa do omrežja oz. urejenosti dovoza, načinih ogrevanja, ki so nam na voljo, itd. Po aktualnem Zakonu o urejanju prostora, je zemljišče komunalno opremljeno, ko je zagotovljena infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in električno energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.

Dokumentacija

Vsakomur je po vsej verjetnosti jasno, da brez vse potrebne dokumentacije in zahtevanih dovoljenj, celotna gradnja ni izvedljiva, zato vam toplo priporočamo, da poskrbite za vse aspekte tega področja. S tem mislimo predvsem plačan komunalni prispevek, ki nam jamči (kot investitorju), da bo občina zagotovila možnost priklopa na lokalno omrežje že zgrajene komunalne infrastrukture. Ko plačate komunalni prispevek, je vaša pravica in dolžnost zahtevati, da se z občino podpiše pogodba v kateri se opredeli rok in vsi tehnični pogoji priključitve.

Če bomo investitor mi, potem se moramo zavedati dejstva, da bomo morali plačati za gradnjo priključkov na obstoječo komunalno infrastrukturo. Komunalna ureditev zemljišč, pod katero spada celotna infrastruktura je sicer plačana iz strani občine oz. iz komunalnega prispevka, potrebno pa je poudariti, da je ta infrastruktura pokrita le na mestih, ki so namenjena individualni gradnji. V nasprotnem primeru je potrebno upoštevati še vse dodatne stroške izgradnje komunale, prav tako pa stroške priklopa in vse kar spada poleg. Dejstvo je, da je potrebna precejšnja mera previdnosti, saj se v mnogih primerih zgodi, da je komunalna urejenost le navidezna, saj ob lahko ob pregledu zemljišča ugotovimo, da se infrastruktura sicer nahaja v bližini, vendar bi zaradi oddaljenosti od bodočih priključkov lahko bili te stroški mnogo višji, prav tako pa lahko zahtevamo potrdilo o plačilu komunalnega prispevka in se na podlagi tega odločimo o legitimnosti celotne zadeve. Temu je nato potrebno prišteti še stroške gradbenega dovoljenja in soglasij. Komunalni prispevek se računa na podlagi površine oz. velikosti samega zemljišča.

Pa se lotimo vseh potrebnih priključkov, ki so nujni za normalno delovanje vsakega doma. Vsekakor lahko začnemo z kanalizacijo. Ob izvajanju izdelave kanalizacije je pametno (sicer je previdnost dobrodošla povsod, a tukaj malo bolj kot drugje) dodatno mero nameniti varnemu delu, kjer ne poškodujemo infrastrukture, saj verjemite, da ne želite imeti počene cevi kanalizacije, posledice česar si najbrž lahko brez problema sami predstavljate. V primeru, da možnost priklopa na javno kanalizacijsko omrežje ni možna, se zgradi greznica. Gre za neprepustni zbiralnik odpadne vode iz objekta, ki odpadno vodo in fekalije odvaža v komunalne čistilne naprave. V seznam uporabnikov nepretočnih greznic boste uvrščeni na podlagi dokazil o grajenju po vseh gradbenih predpisih v skladu z izdanimi soglasji in vodotesnostjo same greznice, prav tako pa je minimalna prostornina 6 m3 oz. najmanj 3 m3 na osebno, hkrati pa je lahko v dotično greznico speljana komunalna voda zgolj iz našega gospodinjstva in nikjer drugje. Tako greznico je nato potrebno redno čistiti oz. prazniti, za kar skrbijo pristojne službe. Najbolj pogosto so v uporabi dvo- ali triprekatne greznice.
Temu sledijo še priklopi za plin in elektriko, katerih namestitev je precej bolj preprosta oz. je precej standarden postopek.

Ko omenjamo energetske priključke, gremo težko mimo toplotnih črpalk. V vsakdanjem življenju se vedno bolj pogosto srečujemo z ekološko usmerjenimi tehnologijami, ki stremijo k ohranjanju okolja in naše čiste prihodnosti. Ob prenovi prebivališča je smotrno, da se poskusim držati teh smernic in implentirati tehnologije in metode, ki nam omogočajo čistejše okolje. Moderne toplotne črpalke vsekakor spadajo v to kategorijo, saj lahko za njihovo delovanje uporabimo obnovljivo energijo, hkrati pa pa oddajajo občutno manj CO2 emisij. Toplotne črpalke delujejo na principu hladilnika, le da gre tukaj za obratni postopek. Lahko bi ga opisali kot korelacijo med tlakom, temperaturo in volumnom plina. Kadar plinu povečamo tlak, se mu poviša temperatura. Kadar mu tlak zmanjšamo, se temperatura zniža, prenos toplote pa poteka vedno s toplega proti hladnem. V osnovi gre za zajemanje toplote in prenašanje le-te v ogrevalne sisteme. Razdelimo jih glede na princip delovanja oz. vira zajemanja toplote. Tako poznamo toplotne črpalke voda-voda, zrak-voda in zemlja-zrak Toplotne črpalke so tako ogrevalni sistemi prihodnosti. Njihova vsestranska uporabna, neodvisnost, skoraj popolna samozadostnost, izjemna ekonomičnost in tiho delovanje so le nekatere od mnogih lastnostih, ki jih odlikujejo. So izjemno pametna izbira za vsakogar, ki si želi manjših stroškov, hkrati pa poskrbeti za ekološko ogrevanje objekta. Z izbiro optimalnega sistema lahko prihranimo tudi do 50% stroškov, hkrati pa si zagotovimo trpežen in robusten sistem, ki bo brez problemov deloval še mnogo let.

Kot smo že omenili na začetku, je urejanje komunalne infrastrukture in vsega kar sodi zraven, večplasten in dolg proces. Dejstvo je, da za normalno bivanje vse zgoraj našteto nujno potrebujemo, saj si modernega življenja brez plina, elektrike in urejene kanalizacije skoraj ne predstavljamo več. Vsekakor vse skupaj predstavlja večje finančno breme, zaradi česar je planiranje in priprava vnaprej ključnega pomena, a hkrati nam je lahko v uteho dejstvo, da ima parcela, katere komunalna ureditev je popolnoma urejena, precej znatno večjo vrednost, kar pa je vedno dobra naložba za prihodnost.

Oglejte si ponudnike:

EXPRO d.o.o. – geodetske storitve… www.expro-geodet.com

MATRIKA SVETOVANJE d.o.o. – geodetske in projektantske storitve… www.matrika.si

MLINČEK, METOD NAROBE s.p. – izkopi,  izgradnja kanalizacijskih priključkov, telekomunikacijskih vodov in vodovoda… www.mlincek.si

RESAL d.o.o. – izkopi, zemeljska dela… www.prevozi-izkopi.si

MG VASIĆ d.o.o. – zemeljska dela… www.gradbenistvo-vasic.si

ZIDARSTVO ROMAN STARC s.p. – novogradnje, sanacije, urejanje meteornih vod in kanalizacije… GSM: 041 420 613

TEN TRADE d.o.o. – urejanje dvorišč, izkopi, komunalna ureditev zemljišč… www.tentrade.si

SORA JARITZ d.o.o. – hidroizolacije, adaptacije, sanacije… www.sorajaritz.si

EUROCEV d.o.o. – sanacija hišnih kanalizacij, tv pregledi odtočnih cevi… www.eurocev.si