Z novim letom 2016 uvedene davčne blagajne, obvezne za vse dohodninske zavezance, ki poslujejo z gotovino, prinašajo številne novosti — zato smo vzeli pod drobnogled, na kaj vse morate biti še posebej pozorni in pazljivi pred izdajo prvega davčno potrjenega računa.

Decembra testno obdobje

Namen davčnih blagajn je zajeziti sivo ekonomijo in omogočiti večji nadzor nad izdanimi računi, sporočajo na Finančni upravi RS, zaradi česar je velika pozornost namenjena tudi spodbujanju kupcev k jemanju računov. Kupec je zavezan obdržati račun neposredno po odhodu iz poslovnega objekta, drugače mu grozi globa v višini 40 evrov; obenem pa lahko preko mobilne aplikacije ali spletne strani finančne uprave kadar koli preveri, če je izdan račun ustrezen.

Novi Zakon o davčnem potrjevanju računov določa, da se vsak gotovinski račun pred izdajo pošlje davčni upravi, kjer se z unikatno identifikacijsko kodo trajno zapiše v sistem. Decembra je testno obdobje novega sistema, saj lahko podjetniki že zdaj uvedejo postopek. Vsi zavezanci morajo preko portala eDavki najprej dobiti posebno digitalno potrdilo, še preden izdajo prvi potrjeni račun. Obenem je potrebno zagotoviti spletni dostop — računalnik z internetno povezavo, ki mora biti povezan s centralnim sistemom finančne uprave, tako da so podatki o vsakem zabeleženem računu poslani neposredno v baze podatkov.

Sporočiti je treba tudi podatke o poslovnih prostorih oz. prodajnih mestih, izdelati interni akt in kupcem na vidno mesto postaviti obvestilo. V nasprotnem primeru davčnim zavezancem grozijo globe, ki se gibljejo od 2.000 do 150.000 evrov; hujši davčni prekrški lahko denimo samostojne podjetnike stanejo od 1.200 do 50.000 evrov. Z zakonom je predvideno tudi prehodno obdobje, v času katerega se lahko še vedno poslužujete izključno vezane knjige računov, in sicer predvidoma do 31. decembra 2017. V slednjem primeru je treba račune naknadno poslati finančni upravi v roku 10 dni od izdaje.

Izberite zanesljivega ponudnika

Hitro spreminjanje slovenskega davčnega sistema zahteva natančno spremljanje in dosledno poučenost o zakonskih določitvah, da ob morebitnem inšpekcijskem pregledu niste neprijetno presenečeni, zato mora za vsakim podjetnikom stati usposobljen davčni strokovnjak. Cenovno najugodnejša rešitev za manjša in srednje velika podjetja je najem kakovostnega računovodskega servisa, v katerem so zaposleni ustrezno podkovani strokovnjaki, ki so seznanjeni z vsemi novostmi davčne zakonodaje. Le tako namreč lahko poskrbijo tako za računovodstvo kot ne nazadnje davčno svetovanje, cilj katerega je zmanjšanje davčnih dajatev na minimum.

Ponudniki računovodstva in davčnih blagajn:

BIROKRAT d.o.o. – kaj vse morate vedeti o davčnih blagajnah…www.birokrat.si
LOGUS PLUS d.o.o. – računovodske in finančne storitve ter davčno svetovanje…
SANA d.o.o. – rač.storitve – davčno svetovanje…www.racunovodski-servis-sana.si
NEVTROM d.o.o. – računovodski servis…www.nevtrom.si
RINK SERVIS d.o.o. – računovodski in knjigovodski servis…www.rink-servis.si
ELEON d.o.o. – računovostvo…www.kulračunovodja.com
ECREATOR d.o.o. – celovita programska rešitev v oblaku, za vsakega podjetnika…www.ecreator.si
ARBINS d.o.o. – računovodske in knjigovodske storitve-davčno svetovanje…041 368 376
BIRO ELEKTRONIK d.o.o. – davčne blagajne…www.davcnablagajna.si
VITKA d.o.o. – računovodske storitve…www.racunovodstvo-vitka.si
INFO RAČUNOVODSTVO d.o.o. – davčno in poslovno svetovanje…040 462 738
X PLUS d.o.o. – računovodske storitve…www.xplus.si