Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

 

Komu so namenjeni osebni podatki, navedeni na spletnem obrazcu?

Kontaktni spletni obrazec, ki je na voljo na spleti strani podjetja Adut marketing d.o.o, lahko izpolnete in nam s tem posredujete vaše osebne podatke, ki so navedeni na spletnem obrazcu družbe Adut marketing d.o.o.

Na podlagi vaše privolitve, oddane preko spletnega obrazca, vas bo podjetje Adut obveščal o svojih prodajnih novostih in dodatno informiralo o svojem prodajnem programu in pogojih, ter spremembah članstva (v nadaljevanju trženje).

Podjetje Adut marketing, kot upravljalec osebnih podatkov, spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez vaše privolitve ne bo posredovalo tretji osebi, oziroma jih uporabilo v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Podjetje Adut marketing osebne podatke obdeluje v skladu z zahtevami veljavne evropske in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Za namen varstva osebnih podatkov ima sprejet interni pravilnik o varnosti osebnih podatkov. Povzetek pravilnika-Politika varstva osebnih podatkov –je javno objavljen na spletni strani podjetja. Vsak posameznik ima poleg seznanitve s politiko varstva osebnih podatkov pravico, da se na zahtevo seznani tudi z internim pravilnikom podjetja Adut marketing.

Kako deluje postopek pošiljanja informacij, ki so navedene na spletnem obrazcu?

Na spletni strani podjetja Adut izpolnite kontaktni spletni obrazec, na katerem morate vpisati vaše ime in priimek, ter vaš elektronski naslov, lahko vpišete tudi telefonsko številko, kar ni nujno, je pa zaželjeno.

Ko izpolnete kontaktni obrazec, morate oddajo tega obrazca potrditi s klikom na gumb. S potrditvijo se strinjate, da podjete Adut marketing, vaše osebne podatke, ki ste jih navedli na spletnem obrazcu, uporabi za namen trženja in s tem posredovanja novosti o prodajnih ponudbah in obstoječih ponudbah, ter hkrati potrjujete, da ste seznanjeni z obvestilom o varstvu osebnih podatkov, s Politiko varstva osebnih podatkov, ter z možnostjo, da vašo privolitev kadarkoli prekličete.

Na osnovi izpolnjenega kontaktnega obrazca in potrditve elektronskega sporočila  boste prejemali informacije na vaš elektronski naslov.

Koliko časa in za kakšen namen podjetje Adut marketing d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke?

Vse vaše podatke, ki jih navedete na spletnem kontaktnem obrazcu, bo podjetje Adut marketing d.o.o. hranilo v evidenci za pošiljanje prodajne ponudbe in povpraševanja ali pa neposrednega povezovanja z ponudnikom storitve, ki to opravlja preko Adut marketing d.o.o.

Vaše podatke, ki jih navedete na spletnem kontaktnem, bo podjetje Adut marketing d.o.o. hranilo v evidenci  le za namen trženja, oziroma posredovanja novosti o prodajni ponudbi in navezovanja kontaktov . Vaši podatki se bodo hranili do vašega preklica na elektronski naslov info@adut.si, oziroma z ustrezno označitvijo odjave ali preklica ob prejemu e-sporočila s strani podjetja Adut marketing d.o.o.

Kdo so uporabniki podatkov in ali se bodo podatki posredovali tretjim osebam?

Uporabnik podatkov je podjetje Adut marketing d.o.o. , vaši podani podatki pa se bodo ob vaši privolitvi posredovani le iskanemu ponudnikov željenih storitev ali pa boste te podatke poslali neposredno ponudniku samemu.

Kako bo podjetje Adut marketing d.o.o. uporabljalo vaše osebne podatke, ki jih posredujete preko spletnega obrazca in kako so le ti zavarovani v podjetju Adut marketing d.o.o.?

Osebne podatke, ki jih posredujete preko kontaktnega spletnega obrazca, bo podjetje Adut marketing d.o.o. uporabilo izključno za namen, za katere ste osebne podatke posredovali.

Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje Adut marketing d.o.o. bo vaše podatke po sprejemu preko obrazcev shranilo v ustrezno evidenco preko računalniškega sistema, ki je zavarovano z geslom, vse to pa upravlja pooblaščena oseba. Vsi prostori družbe Adut marketing d.o.o. so ustrezno zavarovani.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z posredovanimi osebnimi podatki?

Ker se Podjetje Adut marketing d.o.o. obvezuje, da obdeluje vaše podatke, pridobljene preko obrazcev zgolj za namen, za katerega so bili te podatki posredovani, lahko kadarkoli prekličete svojo privolitev za obdelavo teh podatkov. Pravico imate zahtevati, da vam podjetje Adut marketing d.o.o posreduje vaše podatke (kopijo ali izpis) o obdelavi vaših podatkov (kdaj, kje in zakaj so bili uporabljeni) ali pa zahtevate, da se vaši podatki v evidenci spremenijo, dopolnijo, lahko prepoveste njihovo uporabi ali pa zahtevate izbris vseh podatkov. V primeru tega, vas je podjetje Adut marketing d.o.o. dolžno obvestiti kdaj je bil izbris, popravek ali dopolnilo podatkov narejeno in dokončano.

Če imate dodatna vprašanja, jih lahko pošljete na info@adut.si, naslov elektronskega predala podjetja Adut marketing d.o.o.

Če z našim ukrepom glede brisanja, vpogleda, spremembe ali prenosa podatkov niste zadovoljni oz. ste mnenja, da so bile kršene vaše pravice, lahko kontaktirate nacionalni nazdorni organ, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec , Zaloška 59, 1000 Ljubljana.