Mladim družinam pri iskanju stanovanja v današnjih časih, ni prav lahko. Največkrat so finančne prepreke…, zato je mnogokrat edina možnost dograditi prizidek pri enem od staršev in tako rešiti stanovanjski problem. Seveda lahko hišo tudi dogradijo z stanovanjem pod streho, kot mansardno stanovanje, oboje je dobra in trajna rešitev.
Mansardna stanovanja ali prizidki, pa ni nujno le rešitev problema mladih družin, saj ga gradimo tudi, da povečamo svojo bivalno površino ali tudi zato, da v njem odpremo poslovne prostore…
Seveda pa je za takšen poseg, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po enakem postopku kot za novogradnjo. Potrebni so projekti od idejne zasnove, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD, projekta za izvedbo – PZI, do projekta izvedenih del – PID. Za vsa dovoljenja svetujemo, da poiščete ustrezen projekti biro, ki vas lahko v nadaljevanju zastopa in vodi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.
Ko se odločamo za tak poseg oz. investicijo, se je predhodno dobro pozanimati na upravni enoti na oddelku za urbanizem, ali je gradnja prizidka na vaši parceli sploh dovoljena in če je pod kakšnimi pogoji. Ponavadi sme bruto tlorisna površina prizidka doseči le do 50 % bruto tlorisne površine osnovnega objekta. To pomeni, da vse pozidane površine na parceli lahko skupaj dosežejo le 40 % njene površine. Na 500 kvadratnih metrov veliki parceli lahko pozidamo največ 200 kvadratnih metrov.
Druge parametre, ki prizidek uvrščajo v prostor, določi projektni biro v dogovoru z investitorjem in v skladu z lokacijsko informacijo. Tu gre predvsem za parametre kje bo prizidan objekt stal in kakšen bo odmik od sosedove parcele. Pomembna pa je tudi višina, smer slemena pri dvokapnicah, priključitev strehe na že obstoječo, odvodnjavanje… Arhitekturnih rešitev za postavitev prizidka je zelo veliko, zato je smiselno poiskati pravi biro in arhitekta, da vam svetuje in izriše prizidek, ki bo služil svojemu funkcionalnemu namenu in tudi celostno izboljšal in polepšal že obstoječ objekt.
Prizidek je samo nadgradnja obstoječega objekta. Pri pridobivanju soglasij upravljalcev javne infrastrukture (elektrika, plin, voda, kanalizacija) ne gre za nove priključke, pač pa za soglasje, da lahko obstoječe priključke na že obstoječem objektu uporabimo tudi za priključitev prizidka. Vse se rešuje v enem projektu, tako da pridobimo gradbeno dovoljenje, tudi za vse posege na obstoječem objektu.
Ni tudi nujno, da je način gradnje prizidka enak načinu gradnje osnovnega objekta. K zidani hiši lahko postavimo tudi prizidek, na primer, grajen po sistemu skeletne gradnje oz. montažne gradnje, če se tako odločimo. V tem primeru je treba poskrbeti, da med osnovnim objektom in prizidkom ni togih povezav, da je prizidek v bistvu samostojna gradnja, v vsem ločena od osnovnega objekta, z svojim vhodom, pa čeprav je prislonjen k njemu. Tako imata obe gradnji možnost širjenja in krčenja po svoje, ne da bi pri tem nastajale napetosti med njima.
Možnosti prizidka oz. nadgradnje hiše je danes veliko… bodisi zaradi potreb ali izboljšanja funkcionalnosti že vaše obstoječe hiše.

S spodnjo povezavo smo dodali nekaj ponudnikov gradbenih del za dogradnjo prizidka ali mansarde:
– NATURA PRODUKT d.o.o. – skeletna gradnja, izolacije, hidroizolacije… www.naturaprodukt.si
– GE HABIČ d.o.o. – novogradnje, zaključna gradbena dela, fasaderstvo, slikopleskarstvo, notranja dela, mansarde… www.habic.si
– MONTGAL d.o.o. – mansarde, predelne stene… www.montgal.si
– BERNARD JANKOVIČ s.p. – slikopleskarstvo … www.slikopleskarstvo-ljubljana.si
– DOLINŠEK BOŠTJAN s.p. – fasaderstvo… www.fasaderstvo-dolinsek.si
– ROJEC ANTON s.p. – cementni in betonski izdelki… www.rojec.net
– SORA JARITZ d.o.o. – vsa gradbena dela… www.sorajaritz.si
– ROBERT MALI s.p. – gradbena mehanizacija, Bobcat… www.robert-mali.si
– MOBILIFT d.o.o. – gradbeni stroji, dvigala za gradnjo… www.mobilift.si
– PERGOLA d.o.o. – nizkoenergijske montažne hiše… www.pergola.si
– TLAKI KOS d.o.o. – splošna gradbena dela, strojni tlaki in ometi… www.tlaki-kos.si
– PROMOBILE d.o.o. – ekološka gradnja, zaključna gradbena dela… www.promobile.si
– TEN TRADE d.o.o. – novogradnja objektov, adaptacije, urejanje okolice… www.tentrade.si
– TESARSTVO KRALJ, KRALJ & CO. d.n.o. – tesarstvo, krovstvo… www.tesarstvo-kralj.si
– KROVSTVO KIMOVEC, Brane Kimovec s.p. – krovstvo, kleparstvo, hidroizolacije… www.podstreho.si
– STREHA SODNIK d.o.o. – krovska in kleparska dela… www.krovstvo-sodnik.si
– LINDAP SKM d.o.o. – strešna kritina… www.lindap.si