Osmo poglavje iz strokovnega priročnika za gradnjo hiše: Montažna hiša – moj novi dom

Sodobna arhitektura
Sprva so se ravne strehe pojavile na industrijskih, večstanovanjskih in večjih javnih objektih, sčasoma pa tudi na družinskih hišah. Načeloma ni z njimi nič narobe razen naših pričakovanj. Potrošniki danes pričakujemo, da bo hiša modernejša, trajnejša, brez vzdrževanja pa še cenejša. Žal ne gre tako. Vsako streho je treba po določenem času zamenjati, pa naj bo enokapna, dvokapna ali tako imenovana ravna. In vsako je treba vzdrževati, po pravilih stroke celo dvakrat na leto. In ker so ravne strehe pogosto še brez napuščev, nam taka izvedba podraži tudi izvedbo fasade.

Poškodbe fasade – hiše z ravnimi strehami in brez napuščev imajo bolj obremenjeno fasado.

Nasvet: Za hiše brez napuščev so po našem prepričanju najbolj primerne prezračevane fasade. Lahko izberemo tudi klasično tankoslojno fasado, vendar bo potrebnega več vzdrževanja, kar pa jo na koncu tudi podraži.

Značilnosti ravnih streh
Pri ravnih strehah je treba vedeti, da so večinoma brez prezračevalnega kanala in vse primerne kritine so tako rekoč parozaporne. Največ se uporabljajo bitumenski trakovi s posipom, PVC-folije (najbolj znana je Sikaplan), EPDM-folije, nekoliko manj pločevina in poliuretanski premazi.

Pogled na različne kritine za ravne strehe v Ljubljani – sika, bitumen, pločevina; nobena ni večna.

Ker so vse uporabljene kritine parozaporne, je treba preprečiti vlagi, da bi v konstrukcijo sploh vstopila. Vlaga se ne more izsušiti po zračnem kanalu, kot je navada pri dvokapnih strehah. Zato se uporabljajo posebne folije, ki zahtevajo dosledno vgradnjo, sicer so poškodbe na konstrukcijah neizbežne. Dober načrt PZI bi imel točno definirano sestavo ravne strehe, vključno z definirano parno zaporo in definirano kritino. Obenem bi bili določeni tudi detajli priključitve folije na zid, preboji za inštalacije, vgradne luči znotraj, zaključki kritine na strehi in na fasadi. V praksi so načrti PZI redkost in se sestavo ravne strehe in izvedbo detajlov rešuje na nivoju naročnik–mojster. Investitor pričakuje najnižjo ceno za netočno definirano izvedbo, mojster pa se na svoj način prilagodi in definira streho in ceno. Zelo redko se takšen pristop konča s srečnim koncem. Dve leti se težave še ne pokažejo, potem pa garancija tako ali tako preneha.

Nasvet: V praksi je res malo mojstrov, ki se še oglasijo na telefon, ko se pojavijo napake. Še posebno je to težava poceni mojstrov. Priskrbite si načrte PZI strehe in njenih detajlov. Poiščite ponudbe in se odločite za mojstra z dolgoletnimi referencami in najdaljšo garancijo. Dolgoletne reference pomenijo, da že dolgo pozitivno dela z eno in isto družbo, njegove stranke pa so zadovoljne. Pogoj za kredibilno garancijo je, da podjetje obstaja že več let in tudi pozitivno posluje.

Zaključek
V prednosti so kupci montažnih hiš pri resnejših ponudnikih. V JARISu imamo definirane in preizkušene sisteme, ki so nastali v sodelovanju s ponudniki kritin in izvajalci krovskih in suhomontažnih del. Ker ima naročnik pogodbo samo s ponudnikom montažne hiše, je jasno, da ta prevzema odgovornost za napake na materialu, pri krovskih delih, vgradnji parne zapore ali pri izvedbi inštalacijskih del.
Kot smo že večkrat povedali, so za trajnost hiše ali v tem primeru strehe najbolj pomembni dober načrt, najboljši izbrani materiali in dosledna izvedba. Pri strehi pa dodajamo še redno vzdrževanje, ki pomeni pregled, čiščenje strehe, manjša vzdrževalna popravila.

Zanimivost: Čas je pokazal, da najdlje zdrži najstarejši, to je stari opečnati bobrovec, a se za ravne strehe sploh ne uporablja. Vse druge kritine zdržijo veliko manj.

Stari borovec: nobena sodobna kritina ne zdrži 100 let.

Avtor:
Boris Mihovec
JARIS d.o.o.
www.jaris.si
http://www.jaris.si/clan/izbira-izvajalca.html