Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) je v začetku junija 2015 objavil nov javni poziv za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za energijsko obnovo starejših eno- in dvostanovanjskih hiš ter stanovanj, ki se nahajajo na območjih občin Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Celje, Hrastnik, Trbolje, Zagorje, Kranj in Murska sobota, za katere je vlada zaradi prekomerne onesnaženosti izdala odlok o načrtu za kakovost zraka. Višina subvencije pri večini ukrepov znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, kar je še enkrat več, kot znaša subvencija na prejšnjem razpisu Eko sklada za delno financiranje novih naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih energijskih virov, objavljenem konec meseca aprila.

Čemu so namenjene nepovratne finančne spodbude?

Skupno je občanom omenjenih območij na voljo 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev — od tega 4 milijone evrov za nove naložbe v obnove starejših stanovanjskih objektov, preostali denar pa je predviden za sanacije večstanovanjskih stavb.

Pravico do subvencije lahko dobite, če se odločate za naslednje investicije v obnovo starejše stanovanjske enote:

  • vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje,
  • priključitev stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
  • vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega stavbnega pohištva,
  • toplotno izolacijo fasade,
  • toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
  • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
  • celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe.

Pravočasno oddana in popolna vloga

V celoti izpolnjena in pravočasno oddana vloga je pogoj za dodelitev subvencije, k vlogi pa morate obvezno priložiti vsa zahtevana dokazila, kot so gradbeno dovoljenje, fotografije stavbe s hišno številko, predračun izvajalca … Milenko Ziherl, direktor Eko sklada nam je razložil, da med najpogostejše napake pri do zdaj prejetih vlogah spada pričetek z deli pred oddajo vloge; čeprav je med dodatnimi zahtevami javnega poziva navedeno, da mora biti vloga oddana pred pričetkom del.

»Manjkajoče obvezne priloge vloge, kot so soglasja vseh solastnikov stavbe, gradbeno dovoljenje, fotografije stanja pred naložbo. Neskladja med podatki v vlogi in podatki Geodetske uprave Republike Slovenije, zemljiške knjige ter gradbenimi dovoljenji. Pomanjkljive navedbe na predračunu, kjer ni naveden točen tip toplotne črpalke, kotla ali fasadnega sistema,« so prav tako med najpogostejšimi razlogi za zavrnitev prošnje, opozarja Ziherl.

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje

Nepovratna denarna sredstva so vam dodeljena v primeru nakupa in vgradnje ogrevalne toplotne črpalke tipa zrak-voda, zemlja-voda in voda-voda. Do 50 % priznanih stroškov naložbe (vendar ne več kot 3.100 evrov za toplotno črpalko tipa zemlja-voda in voda-voda ter 1.250 evrov za tip zrak-voda) lahko dobite povrnjenih, če toplotna črpalka dosega določena grelna števila pri zahtevanih pogojih.

Za določitev grelnega števila (po standardu SIST EN 14511-2,-3) ob navedenem pogoju je pri toplotni črpalki z zvezno regulacijo moči še dovoljena delna moč, ki je enaka ali večja od 60 % največje moči naprave, oziroma pri tipu toplotne črpalke zrak-voda enaka ali večja od 60 % moči pri pogoju A-7/W 35.

Vgradnja energijsko učinkovitega lesenega stavbnega pohištva

V primeru, da nameravate zamenjati stara okna, balkonska vrata ali fiksne zasteklitve, vam okoljski javni sklad prav tako omogoča pridobitev nepovratnih sredstev. Med priznane stroške se štejejo odstranitev, nakup in vgradnja novega zunanjega stavbnega pohištva; senčil, zunanjih ter notranjih okenskih polic; popravilo in zaključna obdelava špalet. Novo leseno stavbno pohištvo z vgrajeno trojno zasteklitvijo mora imeti toplotno prevodnost Uw ≤ 1,1 W/m2K in energijsko učinkovit distančnik Ψ ≤ 0,060 W/mK — poleg pravilne vgradnje in tesnjenja v treh ravneh, kakor je določeno v evropski smernici RAL.

Toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

Subvencijo med drugim prejmete tudi za nov fasadni sistem z najmanj 18 cm izolacije in toplotno prevodnostjo λ/d ≤ 0,045 W/mK, ali izolacijo strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru z minimalno 30 cm izolacije. Manjša debelina izolacije je dovoljena le takrat, kadar je razmerje v primeru fasade λ/d ≤ 0,250 W/m2K, medtem ko je v primeru izolacije strehe to razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m2K.

Na Eko skladu vam tako povrnejo del stroškov za nakup in namestitev celega fasadnega sistema, podzidka, odstranitev starega ometa, postavitev gradbenega odra in ne nazadnje zamenjavo okenskih polic. Če se odločate za sanacijo toplotne izolacije starejšega bivalnega objekta, pa ste upravičeni do povrnitve dela stroškov, povezanih z nakupom in vgradnjo izolacije, parne zavore, paroprepustne folije ali druge sekundarne kritine ter denimo zaključnih oblog. (Vir: Eko sklad, j.s.)

Oglejte si ponudnike in storitve, kjer lahko uveljavljate subvencije EKO SKLADA:

TOPLOTNE ČRPALKE, SOLARNI SISTEMI, KOTLI, PREZRAČEVANJE:

GOMON SOLAR – velika akcija toplotnih črpalk…www.gomonsolar.com
DULC – prezračevanje Solar venti, toplotne črpalke…..www.dulc.si
LUNOS – prezračevanje bivalnih prostorov…www.lunos.si
ELTEH PUNGERL – toplotne črpalke…www.elteh-pungerl.si
ETIKS – toplotne črpalke, kotli, vse za ogrevanje…www.etiks.si
INŠTALACIJE JAMNIK – toplotne črpalke za ogrevanje in sanitarno vodo…www.instalacije-jamnik.si
BIO PLANET – zadnja generacija sončnih kolektorjev…www.bioplanet.si
KRONOTERM – velika akcija toplotnih črpalk…www.kronoterm.com
EXIM SERVIS – toplotne črpalke…www.eximservis.si
MIX – kotli na pelete, ogrevalna tehnika…www.mix.si
AIRABELA – toplotne črpalke…www.airabela.si

LESENA OKNA:

KOSEC TRADE – lesena okna…www.kosec-trade.si
TT CENTER – lesena okna…www.okna-zupancic.si

FASADERSTVO:

FASADERSTVO DOLINŠEK – fasaderstvo z 50 letno tradicijo…www.fasaderstvo-dolinsek.si
PROMOBILE – ekološka gradnja, izdelava fasad…www.promobile.si
CAPAROL – fasadni sistemi…www.caparol.si
GP PIRAMIDA – fasaderstvo….www.gppiramida.si
BOJAN DOBRIČ – fasaderska dela…www.dobric.si
GOLOB GP – fasaderstvo…www.golob-gh.si