PRAVILA NAGRADNE IGRE ”Adut za dom in vrt- VELIKA ADUTOVA NAGRADNA IGRA”’  NA FACEBOOK STRANI ADUT ZA DOM IN VRT

 1. Člen

Po teh pravilih prireja Adut marketing d.o.o. Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje, nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

 1. Člen

Nagradna igra poteka v obliki objave na zidu Facebook strani Adut za dom in vrt, dostopna na (tukaj se doda link do facebook objave). Nagrada nagradne igre je navedena v sami objavi in v 6. Členu tega dokumenta. Nagradna igra bo potekala v časovnem obdobju od 27.5.2022 do vključno 12.9.2022, 23:59.

 1. Člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Evropske Unije, ki bodo v skladu z navodili izpolnili vse potrebne pogoje. (1) Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri enkrat (1x).

 1. Člen

Način sodelovanja v nagradni igri: organizator bo objavil sliko. Na tej sliki napisani pogoji sodelovanja in same nagrade. Obiskovalci bodo v komentar zapisali besedo ‘’sodelujem’’ in všečkali našo Facebook stran in jo delili. Tako bodo sodelovali v nagradni igri. Do nagradne igre bo lahko dostopal vsak obiskovalec Facebook strani.

 1. Člen

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal skupno sedem (7) oseb v eni (1) nagradni igri, ki bodo prejele vsaka (1) eno nagrado. Nagrada je opredeljena v 6. Členu pravil.

 1. Člen

Skupno število nagrad je sedem (7).

Število nagrajencev, ki lahko prejmejo (1) eno nagrado za izžreban komentar pod eno (1) nagradno igro je ena (1).

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino.

 1. člen

Žrebanje ni javo in poteka v prostorih Adut marketing d.o.o. Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje. Žrebanje se izvaja z naključnim žrebom. Nagradna igra bo deležna enega (1) žreba in sedem (7) nagrajencev.

 1. Člen

Nagrajenci bodo obveščeni preko sporočila v polje za komentarje in preko zasebne pošte, po žrebu nagradne igre. Nagrajenec bo pozvan, da v roku treh (3) dni pošlje podatke (ime, priimek, naslov) za namen pošiljanja nagrade ali pa se dogovori za osebni prevzem na sedežu podjetja v 14 dneh. Če nagrajenec ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v pravilih in ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade in v tem primeru nagrada ostane ne-podeljena.

 1. Člen

Za namen izvedbe nagradne igre bo lahko organizator nagradne igre Adut od nagrajencev zahteval podatke kot so – ime, priimek, naslov in email za namen obveščanja nagrajenca o nagradi in postopku prevzema nagrade. Vlogo upravljalca osebnih podatkov prevzema Adut marketing d.o.o. in prav prevzema vlogo obdelovalca podatkov. Podatke se bo hranilo (1) leto v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-1 in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od Adut marketing d.o.o. Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje (upravljavec) kadarkoli zahteva:

– Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

– Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– Popravek netočnih osebnih podatkov.

– Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

– Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic. Z sodelovanjem v nagradni vsak udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@adut.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Adut marketing d.o.o. Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje

 1. Člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi, ki je podana na vstopni strani Facebook profila Adut dom in vrt dostopnega na povezavi:

 1. Člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov info@adut.si

 1. Člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati od 27.5.2022 dalje.

Ljubljana, 26.5.2022, Adut marketing d.o.o.