Rešitev zagotavlja Uretek

V zadnjih letih se pogosto soočamo s hudo sušo. Mediji nam prinašajo novice o izsušenih rečnih strugah, pomanjkanju pitne vode, obsežnih gozdnih požarih in uničenih kmetijskih pridelkih. Izjemno pomanjkanje dežja povzroča veliko škodo tudi na stavbah. Kako so razpoke na stenah stavb povezane s sušo?

Suša povzroča skrčenje in posedanje glinaste zemljine

Suša povzroča skrčenje in posedanje glinaste zemljine

 

Suša povzroči izparevanje vode iz zgornjih plasti zemljine. Pri tem se teren začne močno krčiti in izgubljati volumen. To predvsem velja za območja, kjer prevladuje glinasta zemljina. Posledično nastopi posedanje temeljev, na stenah pa se pojavijo številne razpoke, ki se hitro večajo. Posedanje temeljev, ki ga povzroča suša, lahko ublažimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, ki omogoča izvedbo posega brez razkopavanja. Uretek je specialist za konsolidacijo in utrditev temeljnih tal ter stabiliziranje posedenih temeljev in konstrukcij.

Stabiliziranje temeljev

Posedeni temelji povzročajo na stavbah izrazite poškodbe, ki se kažejo v obliki razpok na stenah in tlaku ali stropu objekta, največkrat ob oknih in vratih ter na vogalih. Ob večjih posedanjih objekta lahko pride do trajnih poškodb nosilne konstrukcije. Navedene težave uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, pri kateri v teren pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna. Poseg izvedemo v treh korakih. V razmiku enega metra naprej naredimo skozi temelj manjše vrtine. Vanje vgradimo posebne cevi, skozi katere v naslednjem koraku injektiramo raztezno geotehnično smolo Geoplus. Smolo vgradimo v treh ravneh: prva zajema utrjevanje terena neposredno pod temelji, druga in tretja pa zajameta sloj zemljine vse do globine treh metrov pod temelji. Dolgoletne strokovne izkušnje so pokazale, da globinsko utrjevanje temeljnih tal zagotavlja stabilnost temeljev na dolgi rok.

 

Večji posedek temelja na vogalu hiše

Večji posedek temelja na vogalu hiše

 

Utrditev temeljnih tal

Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter s pomočjo ekspanzijske sile z velikim pritiskom utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehničnimi meritvami. Uretek izvede potrebne meritve terena tako pred posegom kot po njem.

Nadzor posega

Celoten poseg sproti nadzorujemo z laserskimi merilniki. Že minimalni dvig temelja in konstrukcije pomeni, da so temeljna tla utrjena do te mere, da ne zagotavljajo samo stabilnosti konstrukcije, pač pa da lahko konstrukcijo po potrebi tudi dvignemo. Sistem Uretek omogoča kontroliran in merljiv poseg v vsaki fazi izvedbe. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja tal in ekološka neoporečnost so glavne prednosti tehnologije Uretek.

 

Postopek stabiliziranja temeljev s sistemom Uretek

Postopek stabiliziranja temeljev s sistemom Uretek

 

Več informacij na Adut portalu www.adut.si, kjer ponudniku URETEK d.o.o. lahko oddate povpraševanje.

 

Uretek d.o.o.
Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica
(01) 787 83 86