Vse o vgradnji biološke čistilne naprave

Vse o vgradnji biološke čistilne naprave

Po novem zakonu morajo lastniki domov v naseljih brez urejenega javnega kanalizacijskega sistema ob stanovanjskem objektu vgraditi malo čistilno napravo, kar med drugim velja tudi za počitniške hiške. Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l....