V vsakdanjem življenju se vedno bolj pogosto srečujemo z ekološko usmerjenimi tehnologijami, ki stremijo k ohranjanju okolja in naše čiste prihodnosti. Ob prenovi prebivališča je smotrno, da se poskusim držati teh smernic in implentirati tehnologije in metode, ki nam omogočajo čistejše okolje. Moderne toplotne črpalke vsekakor spadajo v to kategorijo, saj lahko za njihovo delovanje uporabimo obnovljivo energijo, hkrati pa pa oddajajo občutno manj CO2 emisij.

Toplotne črpalke delujejo na principu hladilnika, le da gre tukaj za obratni postopek. Lahko bi ga opisali kot korelacijo med tlakom, temperaturo in volumnom plina. Kadar plinu povečamo tlak, se mu poviša temperatura. Kadar mu tlak zmanjšamo, se temperatura zniža, prenos toplote pa poteka vedno s toplega proti hladnem. V osnovi gre za zajemanje toplote in prenašanje le-te v ogrevalne sisteme. Glavni deli črpalke so kondenzator, uparjalnik, kompresor, dušilni ventil in hladilni plini, ki jih imenujemo tudi hladiva, ta pa poskrbijo za prenos energije, saj imajo nizke temperature uparjanja. S pomočjo kompresorja, ki se nahaja v toplotni črpalki, hladivu dvignemo tlak in tako povečamo temperaturo, ki jo pobere iz okolice, ta nato potuje v kondenzator, kjer odda toploto našemu ogrevalnemu mediju. Kot posledica nastane ekspanzija, hladivo se nato ohladi in preide nazaj v v uparjalnik. Krog je tako sklenjen, ta sprememba agregatnega stanja pa poskrbi za učinkovit prenos energije. Ker poznamo več različnih virov energije, so temu primerno med seboj tudi razlikujejo toplotne črpalke.

Toplotna črpalka voda-voda

Voda ima odlične termodinamične lastnosti, podtalnica pa je zanesljiv vir topolote. S toplotno črpalko voda-voda izkoriščamo energijo podtalnice, saj ima konstantno temperaturo okoli 10 °C, kar je izjemno pomembno, saj zagotavlja konsistenco in zanesljivost. Investicijsko ni najcenejša izvedba toplotne črpalke, saj zahteva, da zvrtamo dve vrtini. Ti služita za zajemanje in vračanje podtalnice, kjer poberemo nekaj toplotne energije iz vode in jo nato vrnemo v obtok nekaj metrov nižje v toku. Pametno je da poskrbimo za potrebna dovoljenja, prav tako pa je zahtevana predhodna kemična analiza vode. Princip voda-voda je tako izjemno učinkovit, saj nam nudi kvalitetne izkoristke, nizke stroške delovanja in popolnoma ekološko ogrevanje našega domovanja.

Toplona črpalka zrak-voda

Kot že pove ime, delujejo na principu zajemanja toplote iz zunanjega ozračja. Vsekakor je vprašanje o smotrnosti takega sistema v hladnejših območjih ali pa zgolj ob zimskih mesecih precej na mestu, saj ob temperaturami pod 0 °C zajemanje toplote iz zrak postane precej nesmiselno opravilo. Dražje toplotne črpalke sicer omogočajo ogrevanje tudi pri -25 °C, vendar se večina standardnih črpalk ustavi pri -5 °C. Princip zrak-voda se tako priporoča za uporabo v toplejših krajih, kjer tudi zimske temperature ne padajo tako nizko, v takih pogojih pa je taka toplotna črpalka popolna izbira, saj omogoča izjemo dober izkoristek energije in brez problema pokrije toplotne potrebe celotnih objektov. To lahko izkoristimo, in tako črpalko namestimo v klet, kjer je stalna temperatura med 1-3 °C. To je dovolj za delovanje črpalke in ogrevanje objekta, prav tako pa lahko ogrevamo sanitarne vode za celotni objekt. Stroški ogrevanja vode so v primerjavi s klasičnimi grelci občutno manjši, to pa je le ena od prednosti, ki jih tak sistem ogrevanja prinaša.

Toplotna črpalka zemlja-voda

Pri tej vrsti toplotne črpalke gre za zajemanje energije, ki je shranjena v zemlji in je posledica sonca. Princip delovanja je izjemno preprost, saj skozi zemljo, v kateri je shranjeni ogrome sončne energije, s pomočjo tlaka prečrpavamo vodo. Ta se zaradi toplote zemlje segreje, toplotna črpalka pa to dodatno temperaturo izkoristi in preusmeri v ogrevalni sistem domovanja. Potrebno se je zavedati, da vgradnja take črpalke zahteva vrtanje in kopanje, prav tako pa je potrebno da si lastite dovolj odprtega prostora, kamor bo možen dostop z delovnimi stroji. Dobra novica je, da ne zahteva veliko vzdrževanja, saj je konstrukcija precej preprosta.

Ko govorimo o črpalkah zemlja-voda, je se potrebno zavedati da obstajata dva prinicipa delovanja le-tega. Pri prvem, horizontalnem, se približno 1 meter globoko pod zemljo (ta številka se razlikuje pri posameznikih) položi cevi, v katerih se pretaka hladivo oz. toplotni medij. Ta je povezan s toplotno črpalko, ki temperaturo pobrano iz zemlje preusmeri naprej v ogrevalni sistem. Če imate na voljo veliko delovnega prostora, so horizontalni kolektorji pametna izbira, saj zahtevajo manj dela kot vertikalni.

Drugič način je uporaba vertikalne sonde in se priporoča vsem, ki imajo manj prostora okoli hiše in horizontalni sistem ne pride v poštev. Ker se tukaj izkorišča toploto kamnin in zemlje v globjih slojih, se sonde postavlja na globini 100-400m, sama efektivnost sonde pa je odvisna od sestave zemlje in kamnin. Ker zahteva minimalno prostora za vgradnjo je idealna rešitev za sanacije objektov, je pa potrebno upoštevati da je od obeh sistemov vertikalni precej dražji, saj zahteva primerno mehanizacijo, ki omogoča namestev teh sond.

Toplotne črpalke so tako ogrevalni sistemi prihodnosti. Njihova vsestranska uporabna, neodvisnost, skoraj popolna samozadostnost, izjemna ekonomičnost in tiho delovanje so le nekatere od mnogih lastnostih, ki jih odlikujejo. So izjemno pametna izbira za vsakogar, ki si želi manjših stroškov, hkrati pa poskrbeti za ekološko ogrevanje objekta. Z izbiro optimalnega sistema lahko prihranimo tudi do 50% stroškov, hkrati pa si zagotovimo trpežen in robusten sistem, ki bo brez problemov deloval še mnogo let.

Ponudniki toplotnih črpalk:
E2E d.o.o. – DAIKIN Altherma, kraljica toplotnih črpalk … www.e2e.si
GOMON SOLAR d.o.o. – toplotne črpalke Mitsubishi Electric… www.gomonsolar.com
ELTEH PUNGERL d.o.o. – toplotne črpalke DAIKIN… www.elteh-pungerl.si
AKM3 ALEŠ DROBEŽ s.p. – ogrevanje z toplotno črpalko… www.akm3-instalacije.si
METER – ING d.o.o. – popoln oddaljen nadzor porabe elektrike, plina, vode v vašem stanovanju… www.metering.si
BLAŽ RUTAR s.p. – montiranje in vzdrževanje ogrevalnih in vodovodnih sistemov, montaža toplotnih črpalk… GSM: 041 380 600
KNUT d.o.o. – toplotne črpalke NIBE F2120… www.knut.si
IZE d.o.o. – toplotne črpalke za sanitarno vodo…. GSM: 041 669 742
DULC d.o.o. – toplotne črpalke Viessman, brezplačno ogrevanje in prezračevanje, ter odpravljanje težav z vlago – SolarVenti… www.solarventi.si
KRONOTERM d.o.o. – varčen, sodoben in zanesljiv način ogrevanja s toplotno črpalko… www.kronoterm.com
HIŠA TOPLOTE d.o.o. – NOVO – Bivaletno ogrevanje s toplotno črpalko… www.hisatoplote.si
ELTEH SISTEMI d.o.o. – toplotne črpalke za ogrevanje in sanitarno vodo… www.elteh.si