Tehnologija globinskega injektiranja URETEK je primerna za zapolnitev in utrditev podzemnih votlin, utrjevanje tal s smolo Geoplus, stabiliziranje in dvige posedenih površin, utrjevanje kamnitih ter opečnih zidov.

URETEK Deep Injections: globinsko injektiranje in utrjevanje tal

Utrditev temeljnih tal s smolo Geoplus® – superutrjevalec z 10.000 kPa na objektih, kot so: kulturno-zgodovinske zgradbe, industrijski in poslovni objekti, stanovanjski bloki, hiše in vile, bazeni, stolpi, sakralni objekti, pregradni in podporni zidovi. Primerno tako za peščena kot ilovnata tla ter za vse vrste temeljev: točkovne, pasovne in temeljne plošče, ne glede na vrsto gradbenega materiala.

PREDNOSTI

• Neinvazivno: Brez izkopavanja ali podkopavanja in podobnih gradbenih del
• Varna: Spremljanje posega z lasersko tehniko v realnem času
• Praktično in cenovno ugodno
• Hitro in s takojšnjim učinkom
• Ne poškoduje ali zamaže okolice objekta in ne povzroča odpadnega materiala
• Omogoča celovite ali delne posege zunaj ali znotraj objektov
• Deluje neposredno v temeljna tla brez poškodb na konstrukciji objekta
• Ne povzroča vibracij
• Prisotnost talne vode ne vpliva na kvaliteto posega
• 10-letna garancija

POSTOPEK

Vrtanje: vrtine s premerom do 3 cm izvedemo poševno skozi temelj in tako natančno dosežemo območje, kjer je potrebno izvesti utrjevanje.V vrtine nato vstavimo cevi, skozi katere v tla vbrizgamo smolo Geoplus®.

Injektiranje: injektiranje se izvede, ko je smola Geoplus® še v tekočem stanju vendar že v fazi raztezanja: V zelo kratkem času smola Geoplus® poveča svojo prostornino za 10 – 15-krat, pri čemer razvije raztezno silo do 10.000 kPa. Ta sila se uravnava samodejno v odvisnosti od odpornosti terena.

Dvig in utrditev: raztezanje smole se nadaljuje, dokler se območje posega ne zgosti do največje možne mere, nato se smola prične širiti navzgor in povzroči dvig zgoraj ležeče konstrukcije. Dvigovanje spremljamo z laserskimi merilnimi napravami, ki jih namestimo na zgradbo in ki zaznajo že milimetrske premike.

Začetek dvigovanja konstrukcije pomeni, da so temeljna tla utrjena do te mere, da lahko postopek injektiranja zaključimo. Globinsko injektiranje s tehnologijo Uretek je zelo varen in hiter način utrjevanja tal.

URETEK Floor Lift: stabiliziranje in dvigi posedenih površin

Stabiliziranje in kontrolirani dvigi posedenih tlakovanih površin. Injektiranje raztezne smole pod tlake na objektih, kot so industrijski in poslovni prostori, ceste in letališke steze, trgovine in skladišča, stanovanjske površine, terase in pločniki. Primerno za toge in prožne talne konstrukcije.

PREDNOSTI

• Dvigne od 0,1 – 30 cm, popravi naklon tlaka in odpravi višinske razlike
• Varen, nadzorovan z laserskimi merilnimi napravami v realnem času
• Z natančnostjo do 1 mm/m
• Brez prekinitve delovnih procesov na mestu posega
• Čist, ne povzroča prahu ali umazanije
• Hiter in takoj učinkovit
• Ne poškoduje zgornjega ustroja oz. zaključnega sloja
• Utrdi spodnji ustroj tlaka
• Sanirana površina se lahko uporablja takoj po končanem posegu

POSTOPEK

Izdelava vrtin premera 6 – 18 mm. Injektiranje raztezne smole s sočasnim nadzorom posega z laserskim merilnikom. Zapolnitev praznin v spodnjem ustroju in dvig tlaka. Preverjanje stopnje dviga z lasersko napravo. Smolo vbrizgamo v tekočem stanju; v fazi raztezanja smola doseže praznine in jih takoj zapolni. Nadaljujemo z brizganjem; ker smola nima več prostora za raztezanje v spodnjem ustroju, začne dvigati tlak. Nadzorni sistem z laserskimi nivelirnimi napravami takoj zazna začetek dviganja; tako se lahko odločimo za nadaljevanje injektiranja in s tem dvig tlaka ali pa z injektiranjem končamo in se omejimo zgolj na utrditev spodnjega ustroja.

URETEK Cavity Filling: zapolnitev in utrditev podzemnih votlin

Tehnologija temelji na zapolnitvi podzemnih votlin z ekspandirano glino Leca®, ki ima točno določene granulometrijske lastnosti. Temu sledi injektiranje raztezne smole Uretek Geoplus®, ki z visokim razteznim tlakom zapolni notranjost votline, utrdi zrna gline, ki sestavljajo polnilo, in na stene votline razvije predhodno določeno stopnjo pritiska.

Zapolnitev z ekspandirano glino Leca® prepreči pojav površinskega rušenja, povezanega z morebitnim nenadnim sesedanjem sten votline (preveritev skrajnega mejnega stanja), medtem ko prednapenjanje, ki ga povzroči raztezna smola, prepreči pojav površinskega posedanja, ki bi ga povzročila morebitna deformacija samih sten votline (preveritev mejnega stanja nosilnosti). Kombinirano delovanje obeh materialov omogoča rešitev težave v celoti.

POSTOPEK

Ugotovitev dimenzij in geometrije votline. Izvedba vrtin za prečrpavanje ekspandirane gline in vbrizg smole. Črpanje ekspandirane gline z usmerljivo šobo do največje možne napolnjenosti votline (navadno 95%). Injektiranje raztezne smole Uretek Geoplus® do popolne zapolnitve votline, pri čemer dosežemo raztezni tlak, kot je predviden po projektu.

PREDNOSTI

• Omogoča ponovno vzpostavitev integritete med zapolnjeno votlino in zemljino okoli nje
• Ohrani dolgoročno in stabilno povezanost med samimi zrni gline ter med zrni in okoliško zemljino
• Omogoča enakomerno razporeditev napetosti v tleh
• Ne spremeni smeri toka podtalnice
• Poseg je mogoče izvesti tudi brez neposrednega dostopa do votline
• Poseg je mogoč tudi na področjih, ki so težko dostopna za strojno opremo
• Za izvedbo posega ni potrebno obširno gradbišče
• Ne povzroča vibracij
• Spreminjati je mogoče parametre odpornosti in deformacije polnilnega materiala glede na tip tal okoli votline
• Ne obteži pretirano tal pod votlino in zato tudi ne ustvarja večjih obremenitev na njene stene
• Poseg je mogoče izvesti po zmerni ceni tudi v primeru, ko so votline oddaljene več deset metrov od točke, ki so še dostopne z običajnimi prevoznimi sredstvi
• Cena posega je konkurenčna v primerjavi z enakovrednimi tehnologijami
• Omogoča začasne posege, saj je možna kasnejša odstranitev polnilnega materiala

 

URETEK Walls Restoring: utrjevanje zidov

Utrjevanje kamnitih in opečnih zidov z injektiranjem raztezno-vezivne smole. Obnova oslabelega veziva v konstrukcijah, kot so temeljni zidovi, podporne in zagatne stene, pregradni zidovi, jezovi, brežine, mostovi. Primerno za konstrukcije iz opeke, kamna in različnih mešanih materialov.

PREDNOSTI

• Hitro in s takojšnjim učinkom, izvedljivo v eni sami fazi, dodatna dela niso potrebna
• Čisto; ne pokvari estetskega videza zidovja
• Primerno tudi za podvodne in podzemne konstrukcije
• Prostornina smole se v času po posegu ne zmanjša, in sicer ne glede na zunanje vplive
• Zapolni praznine in poveže šibke dele zidne konstrukcije
• Smola je vodonepropustna in je odporna proti izpiranju
• Mehanske lastnosti smole IDRO CP 200 so primerljive z običajno malto

POSTOPEK

Vrtanje zidne konstrukcije v navpični smeri in vstavitev cevi za injektiranje. Injektiranje raztezne smole IDRO CP 200 in hkrati postopno vlečenje cevi iz vrtine s pomočjo hidravličnega ekstraktorja. Sistem Uretek Walls Restoring se izrazito razlikuje od tradicionalnih metod, saj je učinek posega odvisen predvsem od razteznih in mehanskih značilnosti uporabljenega materiala in ne od moči črpalke in smeri injektiranja. Uretek Walls Restoring zato omogoča enakomerno delovanje smole po celotni zidni konstrukciji, ki jo saniramo.

Natančnost in celovitost: med vbrizgavanjem – poleg hidravličnega pritiska – smolo Uretek IDRO CP 200 potiska predvsem lastni raztezni tlak. Ta tlak smoli omogoča zapolnitev vseh praznin v območju posega, tudi če se nahajajo na višji točki kot pa spodnji konec cevi za injektiranje. Največji raztezni tlak smole znaša do 200 kPa, kar omogoča varno izvedbo injektiranja, v katerem koli tipu zidovja.

Za več informacij obiščite www.uretek.si.