Po novem zakonu morajo lastniki domov v naseljih brez urejenega javnega kanalizacijskega sistema ob stanovanjskem objektu vgraditi malo čistilno napravo, kar med drugim velja tudi za počitniške hiške.

Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) določa, da v kolikor se odpadne vode iz gospodinjstva ne odvajajo v javno kanalizacijo, je ob stanovanjski hiši zahtevana vgradnja male čistilne naprave do najkasneje 31. decembra 2021 (če živite na občutljivem vodovarstvenem območju) oz. po novem do konca leta 2023. Če ste lastnik pretočne greznice, je ob izpolnjevanju določenih pogojev dovolj zgolj predelava obstoječe greznice v čistilno napravo.

Pred začetkom vgradnje male čistilne naprave je treba obvestiti pristojno komunalno službo in ji dostaviti pripadajočo tehnično dokumentacijo, ki je podlaga za znižanje okoljske dajatve.

Čistilne naprave se med seboj razlikujejo predvsem po načinu prečiščevanja in pogonu, saj lahko delujejo na električno energijo ali brez nje. Male čistilne naprave v osnovi delimo na biološke ali rastlinske, slednje delujejo na okolju prijazen način brez elektrike. Biološke čistilne naprave po drugi strani odpadno vodo čistijo s pomočjo mikroorganizmov — po principu reguliranega vpihovanja kisika, ki je potreben za njihovo rast. Najpogostejši tip biološke čistilne naprave je tako imenovani sistem SBR, pri katerem gre za zaporedno biološko čiščenje, ki poteka v enem od dveh prekatov, medtem ko je dotok vode urejen  v  drugem delu. Druga možnost so pretočni sistemi s plavajočimi nosilci biomase, ki za razliko od SBR sistemov omogočajo prečrpavanje vode na naraven način brez črpalke, uporabljajo le kompresor za dovajanje zraka.

Kako izbrati ustrezno malo čistilno napravo?

Mala čistilna naprava mora biti ustrezno certificirana, pred nakupom se pozanimajte tudi o načinu in stroških vzdrževanja ter servisiranja, da ocenite, kakšni so stroški njenega obratovanja na dolgi rok. Velikost naprave izberete glede na število članov gospodinjstva oz. glede na ocenjeno količino porabe vode. Izberite sistem, sestavljen iz kakovostnih komponet in materialov, ki vam bo služil vrsto let. Za brezhibno delovanje boste morali po zagonu naprave paziti tudi na to, kaj odplaknete v odtoke.

Agresivna čistilna sredstva in druge kemikalije, večji nerazgradljivi delci, kavna usedlina ali ostanki hrane, olje, šopi las in podobne reči notri ne spadajo, prav tako notri ne sme zaiti deževnica, voda iz bazenov ali masažne kadi.

Preverite ponudbo:

ARMEX ARMATURE d.o.o. – čistilne naprave…www.cistilnenaprave-dezevnica.si