Za vzdrževanje naših tlakovcev ni potrebna posebna nega s katero bi si tratili čas in povečevali stroške saj so vsi naši betonski izdelki serijsko impregnirani že v sami masi betona v fazi proizvodnje po posebnem inovativnem postopku, kar znatno zmanjšuje prodiranje umazanih snovi, vode ali kemikalij v notranjost izdelkov, zato je vzdrževanje le teh nezahtevno.

Kljub že serijski zaščiti betonskih izdelkov je priporočljivo, da za dodatno zaščito in lažje vzdrževanje uporabite enega izmed naših impregnatorjev Impre – T ali Impre TS. Impregnirane površine so barvno bolj enakomerne, ne vpijajo vode in kemikalij, zato so bolj odporne proti mrazu, atmosferilijam in soli. Impregnacije niso trajne in jih je potrebno obnavljati, navadno na vsakih 5 do 10 let, odvisno od vrste in obremenjenosti tlakovane površine.

S časom v odvisnosti ekstremnih vremenskih vplivov lahko prihaja do izpiranja peska iz fug. To je navadno še bolj intenzivno v prvih mesecih po vgradnji betonskih tlakovcev. Pomanjkanje mivke lahko privede do zamikanja tlakovcev in nestabilnosti, zaradi tega je potrebno pesek občasno dodajati. Enkrat letno oz. po potrebi pregledamo stanje stikov med tlakovci in po potrebi pesek dodamo.

Oblak d.o.o.

www.oblak.si