KAJ JE OGLJIKOV DIOKSID CO2?                               

Ogljikov dioksid je plin brez barve, vonja in okusa ter v zelo majhnih  količinah  (0,033%)  sestavni  del drugih plinov  in primesi v zraku.
Vinogradniki se  z njim srečujejo   kot  stranskim  produktom alkoholnega vrenja,  tu pa zaradi večjih koncentracij postane nevaren zadušljiv plin. Ima večjo specifično težo kot zrak, kar pomeni, da se zadržuje pri tleh oziroma se lahko kopiči v najnižjih točkah v prostoru.

 Vsebnost 1% CO2   rahlo poveča dihanje
Vsebnost 2% CO2   poveča dihanje za 50%
Vsebnost 3% CO2   poveča dihanje za 2x, slabši sluh, glavobol, povišan krvni tlak in pulz
Vsebnost 4-5% CO2  poveča dihanje za 4x, razpoznavni simptomi zastrupitve, občutek dušenja Vsebnost 5-10% CO2   glavobol, šumenje v ušesih, omotica ter skorajšnja izguba zavesti.
Vsebnost 10-100% CO2  skorajšnja nezavest pri koncentracijah nad 10%, pri daljšem dihanju smrt.

Kot starejšo metodo za odkrivanje prisotnosti ogljikovega dioksida v vinskih kleteh poznamo metodo z prižgano svečo, kjer se je prisotnost ogljikovega dioksida izražala z samo spremembo plamena prižgane sveče.


V današnji napredni tehnologiji so vam na razpolago:
Prenosni detektorji ogljikovega dioksida tip Scout, ki  vas z zvočnim in svetlobnim  signalom  opozarjajo na prevelike  koncentracije ogljikovega dioksida. Prednost detektorja je, da si lahko izmerjene vrednosti ogledate na pametnem mobilnem telefonu preko naložene brezplačne aplikacije.

Stabilni sistem detekcije ogljikovega dioksida  za  večje vinske kleti,   sestavljen  iz  alarmne  centrale, detektorja CO2  in  alarmne  sirene z bliskavico. Sistem vas  poleg prikazovalnika trenutnih vrednosti tudi zvočno in  svetlobno  opozarja pred nevarnostjo pojava večjih koncentracij ogljikovega dioksida. Sistem je namenjen stalnemu merjenju prisotnosti ogljikovega dioksida,  ima tudi pa možnost priklopa na nadzorni sistem.

TEVEL, d.o.o.
Borovniško naselje 7, 1412 Kisovec, Slovenija
Tel: +386-3-56-72-050, Fax: +386-3-56-71-119
www.tevel.si