Šesto poglavje iz strokovnega priročnika za gradnjo hiše:

Montažna hiša – moj novi dom

 

Pred pričetkom zemeljskih in gradbenih del potrebujemo posamezne načrte PZI in zbirnik načrtov PZI. Načrti bi morali biti usklajeni z izvajalcem montažne hiše, da je dimenzija betonske plošče usklajena z dimenzijo hiše, ki bo postavljena nanjo. Prav tako morajo biti vsi priključki na pravih mestih. Včasih smo potrebovali eno podjetje za zemeljska dela in drugo za gradbena, za koordinacijo med njima pa je skrbel naročnik. Danes je vedno več gradbincev že tako naprednih, da lahko ponudijo tako zemeljska kot gradbena dela.

Nasvet: Priporočamo, da izberete enega izvajalca za zemeljska in gradbena dela.

Pravilno je, da se za ustrezno pripravo terena pod temeljno ploščo pridobi tudi geomehansko poročilo. Ker je podlaga vsakokrat drugačna, ni univerzalnih rešitev. Temeljenje pa je nekaj, česar kasneje ne moremo več popraviti. Geomehanik določi globino izkopa, način temeljenja ter tip in debelino nasutja pod temeljno ploščo. Največkrat izberemo temeljno ploščo na tamponski blazini.

Ustreznost nasutja in utrjevanja nadzira nadzornik gradnje. Moramo se zavedati, da vsak material ni primeren za nasutje, kakor tudi ni primeren vsak valjar, da se doseže ustrezna utrjenost. Seveda vsi izvajalci zatrjujejo, da sta njihov material in njihova izvedba najboljša. Ravno zato potrebujete zaupanja vrednega nadzornika, da bo preveril, ali dobavljeni material ustreza predpisanemu.

Slika 1. Gradbena dela: Dober načrt PZI določa debelino in marko betona, oznako in pozicijo armaturnih mrež in armaturnih palic, preboj plošče za komunalne vode, dovod zraka za kamin in podobno.

 

Nasvet: Priporočamo, da se v sklopu priprav za temeljno ploščo izvede na parceli vse, kar je pod zemljo. To so predvsem vsi komunalni priključki, drenaža, meteorne vode, škarpe, temelji in električna napeljava za dvoriščna vrata, napeljava za domofon, napeljava za vrtno razsvetljavo, voda za vrt, kapnico, priključki za letno kuhinjo, nadstrešek …

Slika 2: Armatura plavajoče plošče.

Kadar je toplotna izolacija pod betonsko ploščo, se uporablja dražja izolacija XPS (ekstrudiran polistiren), kadar pa se izvaja izolacija nad betonsko ploščo, se uporablja cenejši EPS (ekspandiran polistiren). Danes je v modi, da se pod temeljne plošče namešča izolacija XPS. Ta strošek pri leseni gradnji zagotovo ni potreben. Tudi stroka je skeptična. Ne vemo, kako se material obnaša na dolgi rok. Ne vemo, kakšen je v praksi zdrs betonske plošče na podlagi XPS ob morebitnem potresu. Pri JARISu dvomimo o zanesljivi izvedbi hidroizolacije pod betonsko ploščo, ker je tako rekoč nemogoče zares vodotesno obdelati preboje za instalacije. Poleg tega je hidroizolacija trajno nedostopna za popravila. Lesene stene so same po sebi toplotni izolator, zato na temeljni plošči ne tvorijo toplotnih mostov, kot jih poznamo pri zidanih stenah.

Četudi je pod betonsko ploščo izvedena izolacija XPS, je treba v sklopu izvedbe tlakov še vedno vgraditi tudi toplotno izolacijo nad betonsko ploščo, saj se na koncu pojavi kar precej razno raznih inštalacij, ki potekajo po tleh. Cenovno ni bistvene razlike, ali je ta izolacijski sloj nad betonsko ploščo debelejši. Je pa na koncu ta izvedba za nekaj tisoč evrov cenejša, kot če se hidroizolacija in toplotna izolacija delata pod betonsko ploščo. Ni zanemarljiv podatek, da hranimo v arhivu slikovni material, kako izolacijo XPS razgradijo male živali.

Nasvet: Dobronamerno odsvetujemo uporabo izolacije XPS pod betonsko ploščo katerekoli hiše.

Polaganje hidroizolacije: So poklicni hidroizolaterji in so splošni gradbinci, ki polagajo tudi hidroizolacijo. Nedosledna izvedba hidroizolacije ni dopustna.

Nasvet: Strošek nadzornika se lahko pri zemeljskih in gradbenih delih večkrat povrne. Laik ne ve, koliko materiala je izvajalec zares vgradil in ali je določen material zares primeren in primerno vgrajen. Pravi nadzornik bo poskrbel, da vas izvajalec pri obračunu in kakovosti del ne bo naplahtal, poleg tega bo zahteval strokovno izvedbo za vaš mirni spanec.

 Avtor:

Boris Mihovec

JARIS d.o.o.

www.jaris.si

http://www.jaris.si/clan/izbira-izvajalca.html